DOSSIER

Oorlog en vrede in Koerdistan

In het Midden-Oosten beheersen op dit moment talrijke conflicten het dagelijks leven. Vaak worden die in de westerse wereld met bevreemding bekeken, daar ze zich ogenschijnlijk aan het …