OPCW bevestigt gebruik van chloor in Idlib – Rojava

De feitenonderzoeksmissie (FFM) van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), bevestigde in een rapport dat gisteren werd vrijgegeven dat het zeer waarschijnlijk is dat er chloor werd gebruikt als chemisch wapen op 4 februari 2018 in Saraqib, Idlib, Rojava.

De FFM bepaalde dat chloor uit cilinders is vrijgekomen door mechanische impact in de Al Talil-buurt van Saraqib.

De conclusies zijn onder meer gebaseerd op de aanwezigheid van twee cilinders, die gebruikt worden bij chloorgasaanvallen,bepaald als eerder met chloor; getuige getuigenis; milieumonsters die de ongebruikelijke aanwezigheid van chloor in de lokale omgeving aantoonden; en het aantal patiënten bij medische voorzieningen kort na het incident, die tekenen en symptomen vertoonden die consistent waren met blootstelling aan chloor en andere giftige chemicaliën.

De conclusies zijn onder meer gebaseerd op de aanwezigheid van twee cilinders met sporen van chloor; getuige getuigenissen; milieumonsters die de ongebruikelijke aanwezigheid van chloor in de lokale omgeving aantoonden; en het aantal patiënten bij medische voorzieningen kort na het incident, die tekenen en symptomen vertoonden die consistent waren met blootstelling aan chloor en andere giftige chemicaliën.

De directeur-generaal verklaarde: “Ik veroordeel ten zeerste het voortdurende gebruik van giftige chemische stoffen als wapens door wie dan ook, om welke reden dan ook en onder alle omstandigheden. Dergelijke daden zijn in tegenspraak met het ondubbelzinnige verbod op chemische wapens dat is vastgelegd in het Verdrag inzake chemische wapens. ”

Het rapport van de FFM over het Saraqib-incident is gedeeld met de staten die partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens. Het rapport werd ook via de secretaris-generaal van de VN doorgestuurd aan de VN-Veiligheidsraad.