SDF-commandant: ISIS wordt belegerd

Commandant Ismail Ebdullah van de Militaire Raad Deir ez-Zor verklaarde dat ISIS belegerd wordt en zegt: “Onze operaties zullen doorgaan totdat de oostelijke delen van Deir ez-Zor volledig zijn gewist van ISIS.”

Ebdullah merkte op dat de laatste fase van de campagne  in coördinatie met de Iraakse en coalitiekrachten wordt voortgezet. Hij zei dat alle omliggende dorpen ten oosten van de rivier de Eufraat en de Iraaks-Syrische grens in dit offensief van ISIS ontdaan zullen worden.

De commandant merkte op dat er sinds de lancering van de laatste fase op 1 mei een ISIS-gebied van 21 km is vrijgemaakt.

Ebdullah zei dat Syrische Democratische Krachten (SDF) ISIS hebben belegerd in het oosten van de Eufraat en het dorp Baghous dat, zoals gezegd, van strategisch belang is en gelegen is op de verbindingsweg naar de stad Hajin.

De commandant benadrukte dat SDF en Iraakse troepen optreden in coördinatie tegen ISIS en de grenzen van Irak en Syrië beschermen tegen ISIS-bendes.

Commandant Ismail Ebdullah van de Militaire Raad Deir ez-Zor voegde eraan toe dat de operatie Jazeera Storm zal doorgaan totdat de oostelijke delen van de grensgebieden van de Eufraat en Syrië-Irak volledig zijn bevrijd van ISIS.