Die Linke: “Er kan geen sprake zijn van eerlijke verkiezingen in Turkije”

Die Linke vraagt om een koerswijziging in het beleid van Turkije.

Jan Schalauske, woordvoerder van het Europese beleid voor de Die Linke (de linkse) groep in het parlement van Hessen, en lid van een delegatie van de minister van Europese en Federale Zaken, Lucia Puttrich, die van 6 tot 9 mei in Ankara was, sprak over de huidige situatie in Turkije vóór de vervroegde verkiezingen van 24 juni.

Jan Schalauske zei; “De vroege verkiezingen op 24 juni zullen plaatsvinden onder de noodtoestand, er kan geen sprake zijn van eerlijke verkiezingen Er heerst een klimaat van angst. Tienduizenden mensen zitten in gevangenissen. Meer dan 100.000 mensen hebben hun baan verloren. 135 journalisten zitten achter de tralies, intellectuelen en linksen worden gecriminaliseerd, er zijn berichten over marteling en massale verkiezingsmanipulaties worden gevreesd.

Die Linke verwelkomt uitdrukkelijk het feit dat de Hess-delegatie eindelijk de HDP-partij heeft ontmoet voor gesprekken. De mate van repressie waar HDP aan wordt blootgesteld, is beangstigend. Negen HDP-parlementsleden zijn in hechtenis, waaronder presidentskandidaat Selahattin Demirtas. Elf HDP-parlementsleden hebben hun mandaat verloren. Ook werden honderden burgemeesters gearresteerd of uit hun ambt ontheven. In Zuidoost-Turkije woedt nog steeds een bloedige oorlog. Elke dag worden mensen en huizen vernietigd.”

Voor Die Linke is het duidelijk dat de repressie tegen de HDP en tegen de andere democratische krachten zou moeten worden beëindigd, zei Schalauske. Bovendien moet ook de criminalisering van de Koerdische beweging in Duitsland worden beëindigd.

“Die Linke vraagt ​​om een ​​koerswijziging in het beleid van Turkije. In het licht van de ernstige schendingen van de mensenrechten in Turkije en met het oog op de onwettige aanvalsoorlog van het Turkse leger aan het Koerdische kanton Afrin in het noorden van Syrië, moet er geen plaats zijn voor “devam” (Turks voor doorgaan, Red.). Om druk uit te oefenen op het AKP-regime moet de samenwerking met het NAVO-land worden gestopt en moet alle wapenexport naar Turkije worden stopgezet Op korte termijn moet een verkiezingswaarnemingsmissie worden gestart via internationale organisaties in om een ​​wijdverbreide en effectieve verkiezingswaarneming in Turkije te waarborgen, “zei Schalauske.