De Turkificatie van Afrin

Hoe de Turkse staat de demografische verandering in Rojava heeft gepland en uitgevoerd.

De Turkificatie van Afrin wordt met geweld uitgevoerd en ontziet geen kinderen -die al getuige waren van de brutaliteit van de invasie.

De bezettende Turkse staat en zijn huursoldaten lopen over de rechten van mensen en tonen nogmaals dat het echte doel van de bezetting van Afrin was om de vernietiging van de Koerden voort te zetten. En dit houdt ook de onderdrukking in van andere naties, namelijk Arabieren, Turkmenen, Tsjetsjenen en Armeniërs.

De regering van het kanton Cezire heeft een gedetailleerd dossier gepubliceerd met een overzicht van de verschillende manieren waarop de Turkificatie van Afrin wordt nagestreefd.

De racistische, nationalistische, religieuze en doctrinaire staat die de fascistische krachten trachten te vestigen ter vervanging van de autonome, progressieve, alomvattende administratie die in Rojava is opgezet, ontkent de geschiedenis en identiteit van de inheemse volkeren van de regio, terwijl ze dreigt hun bestaan te vernietigen ​​en hun cultuur te elimineren.

De bezetting van de stad Afrin door het Turkse leger en zijn huursoldaten en daaropvolgende pogingen om de regio te Turkificeren en te annexeren tot Turkije, herinnert aan eerdere pogingen in andere bezette gebieden, zoals Jarablus en al-Bab, onderstreept de Autonome Raad van Cezire.

Evenzo lijkt het duidelijk dat het beleid van Turkificatie dat in Afrin werd gevoerd, eerder door de Turkse staat was gepland. De Turkse regering probeert het nu te implementeren om de demografie van Afrin Canton te veranderen en te vervangen door Turkse en geturkificeerde naties.

Kinderen opgedrongen om Turkse vlag te voeren

De Turkse bezetters en hun huursoldaten forceerden schoolkinderen om de Turkse vlag te voeren. Sommige sites publiceerden een huursoldaat waarin kinderen werden gevraagd om president Erdogan te bedanken. Natuurlijk is de schoolkeuze geen toeval en het maakt deel uit van de propaganda van de bezettingsmacht: het onderwijs in Afrin is gedurende de periode van de Turkse aanval ongeveer twee maanden gestopt. Scholen zijn gebombardeerd en sommige zijn zelfs veranderd in gevangenissen en detentiecentra. Turkije, zei de Cezire Kanton Raad, controleert het lot en de toekomst van de generaties.

Turkse bezettingstroepen en hun huursoldaten maakten gebruik van het vacuüm dat ze in de stad Afrin produceerden en grepen de kans om de demografie te veranderen. Ze brachten families van huursoldaten mee en liet ze installeren in de huizen van Afrin, terwijl de bevolking vluchtte. De families van de terroristische milities werden op verzoek van het Turkse leger in de dorpen Akbes en Mosacow gevestigd, aldus het rapport.

De Autonome Raad onderstreept ook dat burgers die in Afrin achterbleven -tijdens internationale stilte- nog steeds lijden onder de ergste fascistische praktijken die worden uitgevoerd door de Turkse bezettingsstaat en zijn huursoldaten (het vrije leger, het al-Nusra front en DAESH).

Dorpen leeggemaakt

Turkse bezetters en hun bondgenoten hebben op 21 april 2018 een dorp in de buurt van Shara leeggemaakt. De dorpelingen werden naar het dorp Jaman gebracht.

Het Turkse bezettingsleger en zijn huursoldaten voorkomen dat tientallen families het dorp binnenkomen.

Er is bevestigd dat 1.148 huursoldaten vergezeld door hun families zijn aangekomen in Afrin Kanton, na het verlaten van het oosten van Qalamoun, in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus.

Volgens het Syrisch Observatiecentrum voor de mensenrechten is een tweede groep ontheemden uit de steden Jeroud, Al-Atna, Al-Nasiriyah en al-Reheiba op weg naar Noord-Syrië. De groep omvatte meer dan 30 bussen met minstens 1.200 huursoldaten van de Hay’at Tahrir al-Sham en Ahrar Al-Sham al-Isalamiya.

Sinds de invasie van Afrin op 18 maart zijn honderden families huursoldaten in de huizen van mensen uit Afrin gevestigd.

Internationale oproep

De Autonome Raad van het Cezire Kanton en een aantal lokale verenigingen hebben de internationale gemeenschap opgeroepen snel in te grijpen om de aanhoudende Turkse bezetting van Afrin te stoppen.