AKP bouwt meer gevangenissen in Amed

Het Erdogan-regime ziet zich genoodzaakt meer gevangenissen te bouwen omdat de huidige gevangenissen overvol zitten. Door overbevolking en gebrek aan ruimte slaapt een groot aantal gevangenen daadwerkelijk op de grond.

Langs de Ergani-weg in Amed, naast de D Type zwaar beveiligde gevangenis, wordt een nieuwe penitentiaire inrichting afgerond die al jaren in aanbouw is.

De nieuwe gevangenis zal dezelfde status hebben als de D-vormige gevangenis en samen met de open gevangenis voor vrouwen, kinderen en jongeren, 2 T-type- en 2 zwaar beveiligde gevangenissen zal Amed (Diyarbakır) over 8 gevangeniseenheden beschikken.

Diyarbakır No. 1 en No. 2 T-Type gevangenissen, die zijn voltooid, zijn sinds april actief. Elk van de voltooide T-type gevangenissen heeft een capaciteit voor 616 gedetineerden en veroordeelden.

Politieke gevangenen

Ongeveer 400 gevangenen en veroordeelden zijn vanuit de Diyarbakır E-type gevangenis naar de pas geopende T-type gevangenis gestuurd, terwijl de gevangenen in de T-type gevangenis nr. 2 politieke gevangenen zullen zijn.

Kinder- en Jeuggevangenis

De bouw van de Open Gevangenis, de Gesloten Vrouwengevangenis en de Kinder-en Jeugdgevangenis zijn bijna ten einde. Er wordt gezegd dat ze tegen juni in gebruik zullen worden genomen.

De bouw van de twee zwaarbeveiligde gevangenissen werd voortgezet. De namen van de nieuw geopende gevangenissen werden vermeld op de officiële site van de algemene directie van de gevangenissen.

Eén oplossing: meer gevangenissen

Er zijn 3 gevangenissen in Diyarbakir, E-type en D-type plus de open gevangenis. De afgelopen jaren zijn vanwege het enorme aantal arrestaties met name in de Koerdische steden, de gevangenen van het E-type en het D-type in Amed enorm toegenomen, en de gevangenissen zijn overvol. Overbevolking en gebrek aan ruimte betekenen dat een groot aantal gevangenen daadwerkelijk op de grond ligt te slapen.

Als een oplossing voor overbevolking heeft het ministerie van Justitie de gevangenen overgebracht naar gevangenissen op honderden kilometers afstand, waardoor het leven van zowel de gevangenen als hun gezinnen wordt verbroken.

Vier keer meer gevangenen dan in 2002

Volgens het Directoraat-generaal Strafrechtelijke Detentiehuizen van het Ministerie van Justitie zijn dit de cijfers van het aantal gevangenissen: 289 gesloten gevangenissen, 70 open gevangenissen, 4 instellingen voor kinderopvoeding, 9 gesloten vrouwengevangenissen, 6 gevangenissen voor vrouwen, 7 gesloten gevangenissen voor kinderen. Er zijn in totaal 385 penitentiaire instellingen, inclusief uitvoeringsinstellingen.

Aan het einde van 2002, toen de AKP aan de macht kwam, betrof het aantal gevangenen 59429. Dit is in de afgelopen 16 jaar vier keer toegenomen en bereikte het verbazingwekkende aantal van 235.888.

De totale capaciteit van de bestaande gevangenissen is 209 duizend en 122 personen.