JUSO roept Zwitserland op: “Bevries Erdoğan’s rekeningen”

De grootste jeugdorganisatie in Zwitserland JUSO verklaarde dat de Turkse staat het internationaal recht schendt met de oorlog die ze voeren tegen de Koerden en riep Zwitserland op om een ​​duidelijk standpunt tegen Turkije in te nemen.

De jongerenorganisatie van een van de grootste partijen van Zwitserland, de Socialistische Partij, JUSO, legde een verklaring af en wees erop dat naarmate de burgeroorlog in Syrië voortduurt, internationale en regionale troepen het internationaal recht in Syrië schenden en hebben de federale raad van Zwitserland opgeroepen om een ​​duidelijk standpunt in te nemen tegenover de gebeurtenissen. De verklaring zei dat Turkije de internationale wetten overtreedt en een oorlog voert tegen Koerden in Afrin, en voegde eraan toe dat de oorlog gevoerd door de internationale machten in Syrië, gelijk staat aan de Tweede Wereldoorlog. De verklaring wees ook op de schendingen van rechten en de vele burgerdoden tijdens de burgeroorlog en eiste dat Zwitserland al zijn middelen zou gebruiken om de doden en schendingen in het land te voorkomen.

JUSO somde hun eisen van de Federale Raad van Zwitserland als volgt op:

“Zwitserland blijft oorlogswapens verkopen aan machthebbers die direct of indirect partij zijn bij de burgeroorlog in Syrië. Zo heeft Zwitserland in 2017 640.000 Franks aan militaire uitrusting verkocht aan Turkije, oorlog voerend tegen Koerden. Er waren wapenverkopen ter waarde van 4,7 miljoen Franken naar Saoedi-Arabië en 3,2 miljoen Franks naar de Arabische Emiraten. Gezien de posities van deze landen in de Syrische burgeroorlog, moet alle verkoop van alle soorten militair materieel worden verboden.

ISIS olie

De Arabische Emiraten, Iran, Irak en Saoedi-Arabië behoren tot de landen die de meeste olie in de wereld produceren. Een aanzienlijk deel van de gewonnen olie in deze landen komt via Turkije de wereldmarkt binnen. Een deel van de olie die in 2015 in Zwitserland aankwam, is van ISIS en ISIS transporteert deze olie door Turkije en Israël. Zwitserland controleert ook een deel van de oliehandel in de wereld.

Daarom moet Zwitserland de olie toestroom uit de regio direct of indirect stoppen en voorkomen dat de olie met name via Turkije de wereldmarkt betreedt.

Zwitserland moet de verkoop van artistieke en culturele artefacten uit de oorlogszone verbieden, vooral door ISIS.

“HANDELSOVEREENKOMSTEN MET TURKIJE MOETEN WORDEN BEËINDIGD”

Zwitserland moet onmiddellijk de vrijhandelsovereenkomst met Turkije beëindigen.

Zwitserland moet dringend humanitaire hulp verlenen aan de oorlogszone in Syrië en ermee instemmen om 100.000 Syrische vluchtelingen op te nemen.

“DE FEDERALE RAAD MOET EEN BOYCOTT OPROEPEN TEGEN HET TURKSE TOERISME”

De Federale Raad moet oproepen tot een boycot tegen Turks toerisme. Zoals vermeld in de verklaring van de burgemeester van Genève aan de ANF: “Vergeet niet, voor welk doel dan ook, het ondersteunen van deze staat door een vakantie in Turkije of op een andere manier zou betekenen dat men partij is tegen deze oorlog tegen Koerden. Het ondersteunen van de Erdoğan-economie zal Erdoğan versterken in zijn aanval op Rojava-Koerden die erkend worden in de internationale arena.

Het is dus heel duidelijk dat ondersteuning van Turks toerisme betekent dat het het Erdogan-regime helpt en een indirecte steun voor de Turkse oorlog in Syrië. Daarom moet de Federale Raad oproepen tot een boycot tegen het Turkse toerisme.

“ERDOĞAN’S REKENINGEN IN ZWITSERLAND MOETEN WORDEN BEVROREN”

De Federale Raad moet een onderzoek starten naar de vraag of Erdoğan en zijn omgeving rekeningen hebben in Zwitserland. Als ze dat hebben, moeten de rekeningen van Erdoğan en zijn kring bevroren worden.

JUSO had eerder een verklaring uitgegeven waarin ze aankondigden dat ze zullen vechten tegen de invasie van Afrin door de Turkse staat.

De grootste jeugdorganisatie in Zwitserland JUSO verklaarde dat de Turkse staat het internationaal recht schendt met de oorlog die ze voeren tegen de Koerden en riep Zwitserland op om een ​​duidelijk standpunt tegen Turkije in te nemen.