PKK’s boodschap voor 1 mei en een “verenigde strijd tegen het fascisme”

Het Uitvoerend Comité van PKK viert 1 mei, Dag van de Eenheid, Solidariteit en Strijd voor de arbeiders van Koerdistan, Turkije, het Midden-Oosten en de wereld, zo schrijft ANF.

Het Uitvoerend Comité van de Arbeiderspartij Kurdistan (PKK) heeft op 1 mei, een dag eenheid solidariteit en strijd uitgeschreven en zegt dat historische resultaten kunnen worden bereikt wanneer mensen vechten met de geest van 1 mei.

De PKK-verklaring benadrukt belangrijke boodschappen voor de verkiezingen van 24 juni.

In de PKK-verklaring wordt teruggeblikt naar de geschiedenis van 1 mei : “In 1886 gingen werknemers in Chicago staken voor de 8-urige werkdag, vanaf die dag was 1 mei de dag voor eenheid, solidariteit en strijd voor arbeiders . Met 132 jaar strijd is 1 mei de dag geworden om voor democratisch socialisme te vechten. 1 mei is de meest gevierde dag onder de mensheid, ongeacht hun religie, taal of huidskleur. Het consumerende karakter van het kapitalisme heeft alle maatschappelijke waarden doorbroken en de strijd tegen het kapitalisme is de hele mensheid gaan omvatten. De mensheid en haar historische maatschappelijke waarden kunnen alleen overleven met democratisch socialisme dat gecreëerd zal worden door de strijd tegen het kapitalisme. In die zin wordt 1 mei gevierd als een dag van eenheid, solidariteit en strijd tegen het kapitalisme voor de hele mensheid.”

Meer behoefte aan 1 mei gedachte

PKK zei meer dan ooit de behoefte van de mensheid aan een 1 mei-gedachte, d.w.z. de eenheid, solidariteit en strijd, en voegde eraan toe: “Wanneer de strijd wordt gevoerd, zullen belangrijke ontwikkelingen naar voren komen in de richting van het creëren van democratisch socialisme in de constante crisissfeer van het kapitalisme.”

De verklaring van het PKK Uitvoerend Comité ging verder met: “Aangezien de crisis van het kapitalisme niet kan worden overwonnen door een sociaal-democratisch of liberaal beleid, komen rechtse partijen aan de macht over de hele wereld. Rechtse regeringen willen de crisis van het kapitalisme overwinnen door een toename van dwang, onderdrukking en uitbuiting. Omdat het onmogelijk is voor degenen die de crises hebben gecreëerd om ze op te lossen, zullen deze pogingen niets anders doen dan de crisis verdiepen.

Er is een tijd gekomen dat de lijn van het democratisch socialisme gebaseerd op het democratische confederalisme, gebouwd op de basis van een georganiseerde democratische samenleving die geen pro-staat of pro-macht is, een grote vooruitgang zal zijn. Wanneer met creatief denken, goed beleid en tactische benaderingen die geschikt zijn voor de globale kenmerken van het kapitalisme worden ontwikkeld, zullen de komende decennia worden gekenmerkt door democratisch socialisme. De 132 jaar durende strijd met miljoenen martelaren heeft een sterke democratische accumulatie veroorzaakt die het kapitalisme zal beëindigen. Om deze reden is er meer dan ooit behoefte aan internationale solidariteit.

Wanneer mensen strijdig zijn met de geest van 1 mei zullen historische resultaten worden bereikt

Het statistisch systeem en de kapitalistische moderniteit beleven hun grootste crises en chaos in het Midden-Oosten. Wanneer mensen worstelen met de geest van 1 mei in Koerdistan, Turkije en het Midden-Oosten, zullen historische resultaten naar de ontwikkeling van een democratische revolutie naar voren komen. Tijden van crisis en chaos zijn ook tijden waarin grote revolutionaire ontwikkelingen naar voren komen. In die zin staan ​​we aan het begin van grote veranderingen en ontwikkelingen in Koerdistan, Turkije en het Midden-Oosten. Dat is de reden waarom in het Midden-Oosten, waar de derde Wereldoorlog zich concentreert, alle contrarevolutionaire krachten, en de fascistische AKP-MHP-regering in het bijzonder in Turkije, een regressief verzet zijn aangegaan om zichzelf staande te houden.

Zoals gezien door de geschiedenis heen, in tijden van chaos, verandert de stroom van geschiedenis met ideeën die maatschappelijke problemen oplossen. Als creatief denken, correcte strategieën, tactieken en allianties worden ontwikkeld in de chaos van het Midden-Oosten, vindt de grootste democratische revolutie plaats in het Midden-Oosten. Dat is de reden waarom het brengen van het bewustzijn van eenheid, solidariteit en strijd inherent aanwezig in de geest van 1 mei een historische verantwoordelijkheid is geworden op het hoogste niveau voor alle socialistische krachten en revolutionaire democraten. De lijn van Abdullah Ocalan -Zonder pro-macht / pro-Staat- de lijn van democratisch socialisme en begrip van democratische natie van  voert de PKK momenteel een democratische revolutionaire manoeuvre uit in het Midden-Oosten, te beginnen met Koerdistan. De democratische revolutie ontwikkelt zich in alle vier delen van Koerdistan, en een nieuwe revolutie ontwikkelt zich in Rojava vandaag gebaseerd op het democratische confederalisme systeem. Deze revolutie heeft plaatsgevonden onder de Arabische, Syrische, Armeense, Durzi, Tsjetsjeense en Turkmeense volkeren, en alle volkeren van Syrië, en heeft invloed op het hele Midden-Oosten.

Wanneer het AKP-MHP is verslagen, zal het grootste obstakel verdwenen zijn

In het licht van deze democratische revolutionaire ontwikkeling in Koerdistan, Turkije en het Midden-Oosten, is het AKP-MHP-fascisme opgestaan ​​in een aanval in naam van alle despotische en regressieve krachten. De vijandigheid van het AKP-MHP-fascisme tegen het Koerdische volk en de intentie om een ​​Koerdische genocide uit te vaardigen, is heel duidelijk veranderd in een vijandigheid tegen democratie, volkeren en arbeiders. Wanneer deze regering die een vijand van de democratie is, wordt verslagen, zal het grootste obstakel op het pad naar een democratische revolutie in Turkije en het hele Midden-Oosten worden opgeheven, en zal het tijdperk van de democratie in het Midden-Oosten voor de volkeren beginnen.

AKP-MHP-fascisme is nu een kracht tegen democratie die nog nooit eerder in Turkije of het Midden-Oosten is gezien. De vijandigheid van deze regering tegen de democratie en tegen het Koerdische volk is met elkaar vervlochten. Hun vijandigheid tegen de democratische revolutie die zich in Syrië ontwikkelt, hun invasie van Afrin, hun voortdurend agressieve oorlogsbeleid zijn de duidelijkste voorbeelden van hun vijandigheid tegen de democratie. Naast het feit dat duizenden politici zijn gearresteerd, is er een recordaantal journalisten in de gevangenis en zijn ze veroordeeld tot zware straffen, wat aantoont hoe groot een vijand van het AKP-MHP-fascisme is voor democratie en vrijheid. Men kan duidelijk zien dat de noodtoestand die het AKP-MHP-fascisme implementeert, een manier is om de krachten van de democratie te slaan in Erdogan’s opmerkingen van de regering “stakingen onder de noodtoestand voorkomen”.

De fundamentele krachten van de democratie tegen de AKP-MHP fascisme. Vijandigheid tegen de democratie, de Koerden, Alevieten, vrouwen en alle krachten van de democratie maakt het voeren een gezamenlijke strijd voor democratie urgent. Op deze basis was de oprichting van de Verenigde Revolutionaire Beweging van de Volkeren (Halkların Birleşik Devrim Hareketi – HBDH) die de PKK en een aanzienlijk deel van de revolutionaire krachten in Turkije omvat een belangrijke stap. Bij deze stap is er behoefte aan de oprichting van een gezamenlijk platform voor de strijd met de grootste basis van democratische krachten, waaronder alle partijen, vrouwen- en jongerenorganisaties en vakbonden van werknemers.

De noodzaak om1 mei om te zetten in een congres van democratische revolutie

In die zin is het nodig om op 1 mei 2018 een congres van democratische revolutie tegen de fascistische AKP-MHP-dictatuur en een platform voor een verenigde strijd te worden. Wat Turkije nodig heeft, is zo’n geest van gezamenlijke strijd. Wanneer dat is bereikt, zal het einde van het AKP-MHP-fascisme kort daarna komen. Het fascistische systeem in Turkije is het zwakst. Het heeft de macht verloren om mensen en arbeiders te besturen, dus probeert het door constante aanvallen te blijven staan. Hun vijandigheid jegens de democratie op basis van vijandigheid jegens het Koerdische volk dient ook alleen maar om hun macht op te houden. Alle krachten van de democratie en de volkeren van Turkije moeten dit feit zien. Koerden verdedigen niet het breken van Turkije, maar de democratische eenheid en een gemeenschappelijk leven daarin. Zij zijn het meest fundamentele bestanddeel van de strijd voor democratie. Als er een leven in broederschap zal zijn met de Koerden in Turkije, moeten democratische krachten dit stuk ontmantelen tegen democratie en arbeid op basis van vijandigheid tegen de Koerden.

Noodzaak voor een gemeenschappelijke oplossing tegen het AKP-MHP fascisme in de verkiezingen van 24 juni

Een verkiezing vindt plaats op 24 juni in Turkije. De keuze zal niet op 24 juni plaatsvinden, maar tussen het openen van het pad naar democratisering of het versterken van de dictatuur en het agressiever zien. In die zin moeten alle krachten van de democratie een gemeenschappelijk standpunt innemen tegen het AKP-MHP-fascisme. De verkiezingen van 24 juni zullen ook een platform zijn voor de strijd voor democratie tegen het fascisme. Koerden zullen zoals altijd actief deelnemen aan dit platform voor democratie tegen fascisme en dictatuur.

Oproep voor een gezamenlijke strijd

In deze periode, waarin we de wil voor een verenigde strijd zullen versterken, als de Koerdische Vrijheidsbeweging, zullen we de geest van 1 mei op het hoogste niveau handhaven zoals we dat altijd doen. We zullen zwaaien met de vlag van de broederschap van mensen en de vrijheid, gelijkheid, democratie en socialisme van de arbeiders op de hoogste toppen. Op deze basis roepen we de Koerdische bevolking, de volkeren van Turkije en alle volkeren van het Midden-Oosten op om samen op de pleinen samen de strijd te voeren.”

Bron: ANF Nieuwsagentschap

Vertaling: Koerdisch Nieuws