1 mei – Wereldwijde democratie tegen uitbuiting en onderdrukking

1 mei De Internationale Dag van de Arbeid! / PERSVERKLARING

1 mei is het symbool van eenheid, kracht en solidariteit en is het resultaat van de strijd en inspanningen van de werknemers. Een strijd voor een vrije rechtvaardige wereld, een strijd tegen de oorlogszuchtige en uitbuitende politiek van de machthebbers. De kracht van deze strijd zit in de internationale solidariteit! 1 mei vertegenwoordigd het harde werk, de kracht en energie van de mensheid. De onderdrukkende en despotische regimes hebben altijd de viering van dit feest belemmerd. De tijd van vandaag waar de vakbonden voor de werknemers moeten staan zien wij dat zij meer met de werkgevers om de tafel zitten dan met de werknemers. Waar wij het over vrijheid hebben worden wij meer belemmerd in onze keuzes en in wie wij zijn. 1 mei is in vele landen een nationale feestdag, maar in Nederland niet! Wij vragen de vakbonden zich hard te maken voor de werknemers, voor de arbeiders, om ook in Nederland,1 mei als nationale feestdag te erkennen.

De viering van 1 mei is ook die van het Koerdische volk en alle andere volkeren in Koerdistan die al eeuwen vechten voor vrijheid, waardigheid en tegen bezetting. Het Koerdische volk vecht voor gelijke rechten, waardering voor de arbeider en erkenning van het Koerdische volk wereldwijd. Koerden herkennen zich in solidariteit, mensheid en diversiteit.

Het strijden van de Koerden bereikt resultaten zoals in Rojava waar het democratisch confederalisme/ het sociale project wordt uitgevoerd. Dit project trekt wereldwijd aandacht omdat het een alternatief model is voor de democratie. Het staat op de kernwaarden Democratie, Ecologie en Vrouwenrechten. Het democratisch confederalisme is geen staatssysteem maar een democratisch systeem van volkeren dat zelfvoorzienend is op alle domeinen en maatschappelijk leven, met inbegrip van de economie. Met dit model word een gemeenschappelijk en vrij leven van de volkeren en religieuze gemeenschappen mogelijk gemaakt. Mede door dit model is Rojava een hoop geworden, voor de volkeren van het Midden-Oosten en voor mensen over de hele wereld die  geloven in een betere wereld. De strijd in Rojava wordt nog gestreden, over de hele wereld zijn er mensen naar Rojava gereisd om onderdeel te worden van deze revolutie.

Dit democratisch model is een dreiging voor de heersers van de wereld, wienst macht berust is op verdeeldheid, uitbuiting en onderdrukking van mensen. Deze dreiging uit zich in oorlog tegen de Koerden en andere volkeren die wonen in gebieden waar het democratisch confederalisme wordt uitgevoerd. Afrin is hier een voorbeeld van. Het Turkse leger viel samen met islamitische bendes de regio aan vanuit de grond en vanuit de lucht. Het kreeg het groene licht van Rusland, dat het luchtruim boven Afrin opende. Turkije voerde moordpartijen uit op de burgerbevolking en de internationale gemeenschap zwijgt. Zelfs nu, terwijl Turkije doorgaat met het plegen van oorlogsmisdaden en etnische zuiveringen in Afrin, gaat de stilte van de internationale gemeenschap door.

Onze reactie op oorlogszuigers en hun profiteurs zal krachtiger zijn als wij de internationale solidariteit versterken. Het is onze taak als democratische krachten om tegen het wereldwijde kapitalisme te strijden en het democratisch model zoals in Rojava te vertalen naar andere gebieden.

Bijî Yek Gulan – Lang leve 1 mei!
Lang leve de solidariteit van de mensen!
Lang leve de strijd voor vrijheid en democratie!

DEMNED