PKK-zaak gehoord in Hof van Justitie van de Europese Unie

De zaak om de PKK van de terroristische lijst van de Europese Unie te verwijderen, werd maandag in het Hof van Justitie van de Europese Unie aan de orde gesteld. Het vonnis wordt naar verwachting binnen 6 tot 9 maanden aangekondigd.

De zaak die in het HvJEU werd ingediend om de PKK van de terroristische lijst van de Europese Unie te verwijderen, werd maandag in Luxemburg gehoord. Het vonnis in de zaak wordt naar verwachting binnen 6 tot 9 maanden aangekondigd. Het panel van rechters zei: “Kijkend naar het laatste decennium, heeft de PKK geen zichtbare ‘terroristische’ acties uitgevoerd, maar er wordt erop aangedrongen dat het op deze lijst blijft staan, ‘terwijl PKK’s advocaten zeiden:’ De hoorzitting was positief, het vonnis kan worden vernietigd.”

PKK staat sinds 2002 op de EU-lijst van terroristische organisaties. Het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, handelend in naam van het PKK-bestuur Murat Karayılan en Duran Kalkan, had eerder ook al bezwaar gemaakt tegen de lijst, welke elke zes maanden werd vernieuwd, werd deze keer ingediend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. De zaak die op 1 mei 2014 werd ingediend met de eis om het vonnis nietig te verklaren om de PKK op de ‘terreurlijst’ te zetten, werd gisteren verhoord naar aanleiding van een vierjarig lang gevecht om gerechtigheid en langdurige correspondentie.

De hoorzitting begon gisteren bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en advocaten Marieke Van Eik en Tamara Buruma presenteerden hun verdediging namens het PKK-bestuur. De Europese Raad, de Europese Commissie, het VK en Frankrijk hebben zich bij de zaak gevoegd om te eisen dat de PKK op de lijst blijft staan.

Onbevestigde claims

Het panel van rechters gaf de eerste verdediging aan de raadsman van de aanklager, die verklaarde dat de PKK van de ‘terreurlijst’ moest worden verwijderd omdat wat is ervaren geen ‘terroristische acties’ maar eerder een ‘oorlog’ is en er slachtoffers zijn gevallen naar genoemde oorlog. Advocaten benadrukten dat de PKK op de Turkse lijst was geplaatst en dat de bijna 70 beschuldigingen waren gebaseerd op artikelen uit de Turkse media, dat ze zijn niet onderzocht of verduidelijkt en het alleen claims zijn gebleven.

PKK voldoet aan oorlogsrecht

“Het is duidelijk hoe neutraal de Turkse pers is”, aldus de advocaten, en voegde eraan toe dat verschillende moordpartijen door de staat zijn toegeschreven aan de PKK. “Ondanks dat de PKK bepaalde incidenten veroordeelt, lijkt het wel of de PKK ze heeft gepleegd. Kijkend naar de incidenten met burgerslachtoffers, kan worden gezien dat ze werden gedaan om de PKK in een moeilijke positie te brengen, “zeiden de verdedigingsadvocaten en verklaarden dat de PKK voldoet aan internationale wetten en niet verder gaat dan het oorlogsrecht.

De advocaten benadrukten dat Turkije de PKK heeft bestreden onder het mom van “terrorisme”, dat een heel volk heeft geterroriseerd en voegde eraan toe dat de Turkse staat burgerslachtoffers heeft veroorzaakt.

Betrokkenheid van De Europese Raad, de Europese Commissie, het VK en Frankrijk

Na de verdediging van de advocaten van de PKK-beheerders hebben de Raad van Europa en ambtenaren van de Europese Commissie hun standpunt ingenomen. Beide instellingen voerden aan dat de PKK haar acties voortzet en op de terroristenlijst moet blijven. Het VK en Frankrijk benadrukten ook de noodzaak om de PKK op de terroristenlijst te laten staan.

Geen passend antwoord

Na de verdediging beantwoordden advocaten vragen van het panel van rechters. Op de vraag: “De Europese terreurlijst wordt om de zes maanden vernieuwd. Kijk je naar het laatste decennium, waarom blijf je erop staan ​​dat de PKK op de lijst blijft staan ​​ondanks het feit dat je geen zichtbare terroristische daad hebt begaan? “Advocaten die beweerden dat de PKK op de lijst zou blijven, hadden moeite om te antwoorden en probeerden hun positie te verdedigen door acties uit het verleden te blijven herhalen.

De advocaten verklaarden dat hun staten vonnissen hadden uitgesproken waarin de PKK als een terroristische organisatie werd geclassificeerd en vonnissen van Frankrijk, het VK en de VS als voorbeelden werden gegeven, maar het panel zei dat ze vonnissen door staten niet voldoende achtten en vroegen raad wat zij hierover dachten. De advocaten probeerden te stellen dat “hoewel de PKK geen terroristische daden pleegt, er wel een potentieel is.”

De PKK is geen terroristische organisatie

Advocaten voor de PKK-beheerders verklaarden dat de acties die de PKK heeft uitgevoerd niet als terrorisme kunnen worden aangemerkt en dat de acties van de PKK gericht zijn op strijdkrachten. Advocaten zeiden: “Het is niet correct om handelingen tussen twee strijdkrachten met terrorisme uit te leggen”, en voegde eraan toe dat alle acties van de PKK binnen het kader van zelfverdediging waren. Ze verklaarden dat de PKK, die ook aan tafel heeft gezeten voor vredesbesprekingen met Turkije, zich bezighoudt met een nationale strijd en dat zowel Turkije als de internationale mogendheden zich met de PKK als gesprekspartners hebben beziggehouden. Advocaten benadrukten ook dat: “De PKK niet kan worden aangemerkt als een terroristische organisatie vanwege hun strijd tegen terrorist ISIS. De rechtbank moet hiermee rekening houden.”

Advocaten: De hoorzitting was positief

Advocaten Marieke Van Eik en Tamara Buruma spraken na de hoorzitting met de ANF Nieuwsagenstschap en zeiden: “De hoorzitting was zeer positief, alle argumenten die we aansneden werden besproken. Het belangrijkste in dit geval is de discussie of er wel of geen recht is om gewapende strijd tegen een onderdrukkend regime te gebruiken.”

Advocaten zeiden dat ze de rechtbank hadden uitgelegd dat de acties van de PKK niet met ‘terrorisme’ kunnen worden verklaard en vervolgden: ‘Wettelijk hebben we een goed argument gegeven om het vonnis goed te laten beoordelen en een goed vonnis uit te vaardigen. Een van de rechters in het bijzonder vroeg de raadadvocaat of zij enige moeite hadden om te bepalen of de PKK het potentieel en de intentie had om terroristische daden te plegen. Het was een belangrijke vraag. De Raad zegt dat het PKK-verbod te wijten is aan een in 2001 in het VK uitgesproken vonnis. We hebben het gehad over hoe veel is veranderd sinds 2001 en hebben vooral gesproken over het vredesproces. We spraken over de strijd tegen ISIS en verklaarden dat hun redenering ongeldig is.”

Vonnis kan worden vernietigd

We denken dat twee uitspraken na deze hoorzitting zullen worden vernietigd. De eerste is het vonnis om de PKK op de lijst te zetten van 2014. De Raad beschouwde zelfs militaire botsingen als terroristische daden bij het vermelden van de redenen in 2015. Maar de indruk die we hebben is dat de rechters een standpunt vormden tegenover de opvattingen van de Raad van Europa.

PKK is gevoelig voor burgers

We benadrukten dat de PKK erg gevoelig is geweest voor burgers en ernaar heeft gestreefd om hun acties uit te voeren zonder burgers aan te vallen. We hebben benadrukt dat ze voorzorgsmaatregelen hebben genomen om burgerslachtoffers te voorkomen. We benadrukten dat de incidentele tekortkomingen in de organisaties de bewijslast niet zullen opleggen aan de organisatie en dat een organisatie niet kan worden gestraft voor de daden van een persoon. We hebben ook verklaard dat er rekening mee moet worden gehouden dat de PKK diegenen heeft gestraft die niet gevoelig zijn voor burgers.

De Europese staten moeten zich aan het vonnis houden

Als het vonnis om uit deze rechtbank te komen met goede rechtvaardiging komt, zal dit belangrijke resultaten opleveren. Alle staten in Europa moeten zich houden aan het vonnis. Alle vonnissen van nationale rechtbanken sinds 2014 zullen worden vernietigd. De rechtenlozen krijgen hun rechten terug.

Natuurlijk moeten Koerden niet volledig afhankelijk zijn van de uitkomst van deze zaak. Ze moeten doorgaan met de lobbyinspanningen om de PKKK van de terreurlijst te laten verwijderen. ”

Het Hof van Justitie van de Europese Unie zal naar verwachting het vonnis bekendmaken over het al dan niet verwijderen van de PKK uit de EU-terreurlijst in 6 tot 9 maanden.