TEV-DEM: “De bezetting van Afrin is een bedreiging voor alle mensen in Syrië”

TEV-DEM meldt middels een verklaring over de genocidale aanvallen en plunderingscampagnes van het Turkse bezettingsleger en zijn jihadistische bendes in Afrin: “De bezetting van Afrin vormt een gevaar voor alle volkeren van Syrië.”

De Beweging voor een Democratische Samenleving (TEV-DEM) meldde dat het verzet van de bevolking van Afrin en de strijders van de Volksbeschermingseenheden tegen de martel- plundercampagnes van de bezetters voortduurt. “De Turkse staat zal, ondanks zijn barbaarse aanvallen, er niet in slagen het unieke verzet van het volk te voorkomen,” meldt de verklaring, erop wijzend dat de bezetting van Afrin een bedreiging vormt voor alle mensen in Syrië.

“Erdoğan is van plan om de regio te annexeren, net zoals 100 jaar geleden. Het hijsen van de Turkse vlag in Afrin en de intentie om de Turkse taal en het administratieve systeem te vestigen vormen een bedreiging voor de veiligheid en een oplossing voor de vijandelijkheden.

Alle politieke instellingen verenigd onder de paraplu van de TEV-DEM ondersteunen het verzet in Afrin tegen de Turkse staat”, zo meldt de verklaring, waarin de oprichting van de zogenaamde” Afrin Raad “in de grensplaats Antep (Dîlok) door de Turkse geheime dienst MIT wordt veroordeeld: “De raad, die werd opgericht voor de belangen van de Turkse staat blijft zijn verraad door de bevolking van Afrin te blijven dwingen te leven onder bezetting en plundering”.

Bovendien riep de beweging voor een democratische samenleving internationale organisaties op om hun verplichtingen jegens de bevolking van Afrin na te komen, die worden onderworpen aan onmenselijke aanvallen en bezetting door de indringers.

“We zullen altijd opkomen op voor het verzet van Afrin en vervullen onze verantwoordelijkheden op politiek en diplomatiek niveau.” We buigen uit diepe betrokkenheid naar de helden die in het verzet zijn gevallen. “Het verzet en de wil van het volk zullen de bezetter tot vluchten aanzetten .”