Update van de actiegroep: Hart voor Afrîn

Hart voor Afrin is een actiegroep bestaande uit Koerden en Nederlanders. Doel: dmv media + politiek aandacht voor Afrin, humanitaire hulp en een veroordeling van Turkije. Onlangs brachten zij een bezoek aan de Tweede kamer om aandacht te vragen over de gevolgen van de Turkse inval in Afrin.

Op 5 april brachten deelnemers van de actiegroep Hart voor Afrin een bezoek aan de tweede kamer.

Naar aanleiding van het bezoek aan de Tweede Kamer heeft de actiegroep Hart voor Afrin vandaag een update naar buiten gebracht.

Het bericht luidt als volgt:

Op de wens van de Tweede Kamer heeft de minister de volgende toezeggingen gedaan aangaande de schrijnende situatie in Afrin.

– de minister zal zich inzetten voor de humanitaire noodhulp voor de vluchtelingen uit Afrin die vastzitten tussen Aleppo en Afrin. Dat doet hij op de Syrische conferentie deze maand in Brussel, ook gaat hij hierover in gesprek met de internationale hulporganisaties.

– de minister zal binnen de Europese Raad zich inzetten om druk uit te oefenen op Turkije om toegang te geven voor de humanitaire noodhulp.

– de minister zal in EU-verband druk uitoefenen op Turkije voor de veilige terugkeer van de vluchtelingen naar Afrin-(regio)

Wij vinden dit, als Actiegroep #hartvoorafrin, een kleine stap in de goede richting. We zullen de uitvoering van deze toezeggingen van de minister goed in de gaten houden.
Maar deze inzet is echt niet genoeg!
Turkije gaat ongemoeid door met grote mensenrechtenschendingen.

We blijven ons inzetten voor de veroordeling van de illegale Turkse en jihadistische inval in Afrin. De minister heeft deze aanval nog niet veroordeeld. De aanval heeft gigantische gevolgen gehad (140.000 ontheemden, 300 burgerdoden en indirecte steun aan ISIS).
We zullen aandacht blijven vragen voor de Turkse en jihadistische oorlogsmisdaden (etnische zuivering, verandering van de demografische samenstelling, gedwongen bekeringen en verkrachtingen) in Afrin en het sanctioneren van Turkije.

Dank!
Actiegroep #hartvoorafrin