Turkse aanvallen op Zuid-Koerdistan gaan door

De aanvallen van het Turkse leger tegen de Bradost-regio in Zuid-Koerdistan worden voortgezet, gericht op dorpen waar duizenden burgers wonen.

Volgens rapporten heeft het Turkse leger zijn agressie geïntensiveerd in een poging om in Bradost-regio te worden ingezet, permanent, anders dan voorgaande keren. Een paar dorpen in de regio zijn geëvacueerd vanwege de toegenomen aanvallen.

Er zijn honderden dorpen in de genoemde regio die onder KDP-controle staan. Het leven van duizenden mensen in deze dorpen wordt bedreigd door aanvallen en bombardementen. Verschillende dorpen zijn belegerd door Turkse troepen.

Ondanks publieke reacties heeft KDP tot dusver geen verklaring afgelegd tegen de invasieaanvallen. Plaatselijke mensen becommentariëren de stilte van KDP als “medeplichtigheid aan aanvallen”.

In een schriftelijke verklaring over deze kwestie verklaarde het medevoorzitterschap van de Uitvoerende raad KCK  dat deze aanvallen werden uitgevoerd met het excuus van PKK-aanwezigheid, maar dat de aanvallen gericht zijn tegen alle Koerden en verworvenheden van Koerdistan.