willem-alexander

Meerderheid Tweede Kamer stemt in met schrappen verbod majesteitsschennis

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het voorstel van D66 om het verbod op majesteitsschennis en het beledigen van een bevriend staatshoofd uit het wetboek van strafrecht te schrappen.

Het beledigen van de koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke troonopvolger van de Koning of diens echtgenoot, de Regent, hoofden, regeringsleden of officiële vertegenwoordigers van bevriende staten, ambtenaren in functie in brede zin van het woord, openbare lichamen, het openbaar gezag en openbare instellingen valt voortaan in dezelfde categorie als het beledigen van ambtenaren als politieagenten, militairen of ambulancepersoneel.

Op het beledigen van deze groep staat een iets zwaardere straf van vier maanden cel, dan voor het beledigen van burgers buiten bovengenoemde opsomming, waar een celstraf van drie maanden voor geldt. Op majesteitsschennis staat momenteel nog een straf van maximaal vijf jaar.

De zwaardere straf op het beledigen van de koning zou de vrijheid van meningsuiting beperken. De koning zou zich net als alle andere Nederlanders moeten beroepen op de bestaande artikelen tegen smaad, laster een belediging.

Zover gaat het wetsvoorstel echter niet. Om de benodigde steun, van onder andere de VVD, PVV en de PvdA te krijgen, is het voorstel aangepast. “Dienaren van het publieke belang” zouden extra bescherming moeten krijgen, stelde VVD-Kamerlid Sven Koopmans tijdens de wetsbehandeling.

Daarom is alsnog besloten om de koning in die categorie te plaatsen.

Denk en de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP, stemden tegen het wetsvoorstel.