KNK: Turkije vervolgt zijn genocidale en koloniale beleid in Koerdistan in weerwil van zijn internationale verantwoordelijkheden

Het Koerdisch Nationaal Congres heeft vandaag een oproep aan alle staten, de VN, de NAVO, de EU, de Arabische Liga en de democratische krachten van de wereld naar buiten gebracht.

De verklaring luidt als volgt:

De Turkse staat, in de gedaante als de erfgenaam van het Ottomaanse Rijk, trekt zich niet terug uit Koerdistan en intensiveert daar zijn militaire operaties. Aan de ene kant bombardeert het Koerdische civiele gebieden met zware artillerie en straaljagers, en aan de andere kant verspreidt het zijn bezetting naar de rest van Koerdistan in Syrië en Irak. De Turkse staat heeft zijn bezetting juist verbreed door het invoeren van West-Koerdistan (Noord-Syrië). Eerst ging het Jarablus binnen, El-Bab en het meest recent trad het Efrin binnen met al zijn militaire macht en pleegt nu etnische zuivering in de stad.

De Erdogan-regering heeft de koloniale verlangens van de Turkse staat naar een heel nieuw niveau gebracht. Hun doel, als ze dat kunnen, is om alle winsten die door Koerden in zowel het zuiden als het westen van Koerdistan zijn opgedaan teniet te doen. Als dit voor hen niet haalbaar is, willen ze de Koerdische gebieden omsingelen en Koerdistan verstikken. De Turkse staat handhaaft zijn eeuwenoude beleid tegen de Koerden en Koerdistan en hoopt de Koerden weer zonder enige rechten te verlaten. Het Turkse staatsbeleid tegen de Koerden vandaag is oorlog, vernietiging en bezetting.

Na de bezetting van Efrin maakte Erdogan zijn bedoelingen duidelijk door te stellen dat het gewapende offensief door zou gaan helemaal tot in Zuid-Koerdistan (Iraaks-Koerdistan). In overeenstemming met deze intenties heeft het Turkse leger zijn officiële grenzen naar het oosten overschreden in de Biradosta-regio en in het zuiden naar de Bahdina-regio in een poging delen van Zuid-Koerdistan te bezetten. Dit is een nieuw concept. Ze willen alle gebieden tussen Biradosta en Bahdina bezetten om de helft van Zuid-Koerdistan te omsingelen en ze net als Efrin te bezetten. Als ze hiermee succesvol zijn, is hun volgende stap om Zuid-Koerdistan te bezetten. De aanvallen van de Turkse staat zijn begonnen, en dit zijn niet langer louter intenties maar echte offensieven.

Tijdens de bezetting van Efrin was er stilte van de internationale troepen (de VS en de EU) en de opening van het luchtruim door het medeplichtige Rusland. Een soortgelijke stilte is momenteel te zien in de aanvallen op Zuid-Koerdistan. Zelfs de Iraakse centrale regering doet niets om haar officiële grenzen te verdedigen. Dit betekent alleen dat er een internationale beweging is tegen de Koerdische bevolking. Deze stilte en aanvallen laten de Koerden achter om slachtingen te ondergaan in elk deel van Koerdistan. Dit is een verontwaardiging voor de Koerden over de hele wereld, en in de eerste plaats de Koerden in Europa. Zich verzetten tegen het genocidale beleid van de Turkse staat is niet alleen een verantwoordelijkheid in overeenstemming met internationale normen, maar is ook een ethische plicht.

De staat streeft ernaar de rechten van de Koerden weg te nemen, de autonome regio’s in Zuid- en West-Koerdistan te ondermijnen en de weerstand van het volk te doorbreken.

Dit laatste offensief door de Turkse staat in Zuid-Koerdistan, net als in Efrin, is in strijd met het internationale recht en met het VN-handvest.

Het KNK veroordeelt de agressie en bezetting door de Turkse staat.

We roepen alle staten, de VN, de NAVO, de EU, de Arabische Liga en de democratische krachten van de wereld op om niet te zwijgen over de Turkse agressie en de strijd voor de vrijheid van Koerdistan te steunen.

De Uitvoerende Raad van het KNK.
11 april 2018