Dringende oproep voor hulp Afrin aan de VN

De 16 Maart-Campagne heeft een verzoekschrift ingediend bij de Verenigde Naties (VN) voor Afrin, waarin wordt opgeroepen tot dringende hulp voor de bevolking van Afrin en steun voor een terugkeer naar hun land.

De 16 Maart-Campagne, die is gevestigd in Zuid-Koerdistan en journalisten, activisten, religieuze leiders en academici omvat, heeft een verzoekschrift bij de VN ingediend voor Afrin. De petitie werd ingediend bij de VN-kantoren in Suleymaniye.

Sema Mihemed kondigde de petitie aan met een persconferentie in naam van de vertegenwoordigers van de 16 Maart Campagne en riep op tot dringende hulp voor Afrin.

De petitie van de 16 Maart Campagne aan de VN omvat het volgende:

“We doen een beroep op de VN, de internationale gemeenschap en mensenrechtenorganisaties om zo snel mogelijk naar Afrin te gaan voor de honderdduizenden mensen wier huizen zijn verbrand, gesloopt en geplunderd als gevolg van de Turkse staatsinvasie. De mensen zijn gedwongen hun binnengevallen landen te verlaten en honderden van hen zijn gedood door indringers.

De vluchtelingen uit Afrin leven momenteel in erg slechte omstandigheden en wachten op humanitaire hulp.

De enige organisatie die in staat is om humanitaire hulp aan Afrin te verlenen, is de VN, en daarom eisen we humanitaire hulp van de VN voor Afrin.”

UN vertegenwoordiger- Sulaymaniyah, Ebas Elî ontving de petitie en verklaarde dat zij de petitie zo snel mogelijk aan de relevante autoriteiten zullen overhandigen.

De bij de VN ingediende petitie roept op tot voorzieningen voor kinderen uit Afrin, melk, tenten, matrassen en diverse vitale benodigdheden.