KONGRA-GEL: “Boycot Turkse goederen en toerisme”

KONGRA-GEL heeft opgeroepen tot een boycot tegen Turkse goederen en toerisme en zei: “Met de wetenschap dat de belangrijkste en meest effectieve slag in het neerslaan van het fascisme de economische klap is, zouden alle bewuste kringen krachtig aan de boycot moeten deelnemen.”

Het co-presidentieel bestuur van KONGRA-GEL gaf een schriftelijke verklaring en riep op tot een boycot tegen Turkse goederen en toerisme, aldus Koerdische media.

“De meest fundamentele steun voor het totale oorlogsconcept dat de fascistische Turkse staat in alle delen van Koerdistan heeft ingevoerd om de wil van de Koerdische bevolking de kop in te drukken, is de Turkse economie. De Turkse staat financiert deze oorlog met al hun legale en illegale economische middelen.

“Twee fundamentele inspanningen nodig”

“Om dit vuile oorlogsbeleid dat gericht is op het vernietigen van de nationale identiteit, culturele waarden en politieke verworvenheden van het Koerdische volk in te dammen, moeten de economische middelen van de oorlog worden uitgedroogd of beschadigd. Elke poging om de Turkse economie te schaden, zal het oorlogsbeleid doen instorten en de oorlogslobby doen verliezen.

“Er zijn twee fundamentele inspanningen nodig om de Turkse economie te laten instorten: 1 – Alle Turkse handelsgoederen moeten worden geboycot, 2-Turks toerisme moet worden geboycot.

“Iedereen die Turkse goederen koopt en inkomsten genereert voor Turks toerisme geeft directe steun aan de Koerdische volkerenmoord. Elke uitgegeven cent wordt vertaald in kogels en bommen die gericht zijn tegen de Koerdische bevolking. Elke uitgegeven cent dient om het fascisme Erdoğan-Bahçeli te handhaven.

“We roepen vooral onze mensen uit Koerdistan en Turkije in het buitenland op, zolang deze oorlog voorzet om de wil van het Koerdische volk te onderdrukken, geen Turkse te kopen, we zouden geen voorrechten moeten hebben die inkomsten voor de Turkse economie zullen. Het moet niet beperkt blijven tot ons, we moeten het bewustzijn hiervan verhogen in al onze kringen, we moeten actief deelnemen aan campagnes over dit onderwerp.

“De meest effectieve slag in het neerslaan van het fascisme is de economische slag”

“Ongetwijfeld zal de gezamenlijke strijd van de Vrijheidsbeweging en zijn internationale bondgenoten op alle gebieden van het leven om het Erdoğan-Bahçeli-fascisme af te breken, zijn hoogtepunt bereiken in 2018. Met de wetenschap dat de belangrijkste en meest effectieve slag in het neerslaan van het fascisme de economische klap is, moeten alle bewuste kringen sterk deelnemen aan de boycot-campagne.

“Het fascisme zal verslagen worden, onze volkeren zullen zegevieren. Met dit motto zou iedereen een rol moeten spelen in het afbreken van het fascisme door Turkse commerciële goederen en toerisme te boycotten en een actieve rol te spelen in het verslaan van het fascisme.”