“De Vrijheidsbeweging zal dit volk niet opnieuw een genocide laten lijden”

Avesta: “De mensen maken een historische periode door. De mensen zijn zich nu bewust van hoe ze zullen leven, hoe ze zichzelf zullen verdedigen en hoe ze verenigd zullen worden, en dat moet doorgaan.”

Sozdar Avesta, lid van de Algemene Presidentiële raad van KCK (Vereniging der Koerdische Gemeenschappen) sprak met ANF over de HPG- en YJA Star-troepen die zich uit Shengal terugtrokken en zei: “Het betekent veel dat de jeugd voor de auto’s gingen staan ​​en zeiden dat ze niet willen dat de guerrilla’s zouden vertrekken. Maar ook jongeren moeten met hetzelfde bewustzijn deelnemen aan de strijdkrachten om de status van hun eigen volk en hun land te bereiken.”

Avesta benadrukte 4 april, de geboortedag van Abdullah Öcalan en verklaarde dat Öcalan de garant en architect is van een vrij leven voor alle volkeren en de volkeren in vier delen van Koerdistan en dat het verzet van vrouwen en volkeren heeft aangetoond dat 2018 een jaar wordt van ononderbroken verzet tegen het fascisme.

Avesta zei dat de HPG en YJA Star guerrilla’s een verklaring aflegden over een patriottische, populaire en libertaire benadering en voor de ogen van de hekle wereld de Êzidî’s beschermden tegen een nieuwe genocide, twee dagen nadat ISIS-bendes Shengal aanvielen en voegde toe: “Toen de Guerilla in Shengal aankwamen, verdedigden zij niet alleen het Êzidî-volk tegen ISIS. Ze werden ook een garantie voor een vrij leven van de Êzidîs gebaseerd op de filosofie van vrijheid door leider Apo en een hoop op een vrije toekomst.”

Avesta wees er ook op dat de YJA Star guerrilla’s grote invloed hebben onder de Êzidîs en vervolgde: “De mensen vroegen zich af hoe vrouwen de wapens konden opnemen en tegen ISIS konden vechten, de meest regressieve en bedorven denkwijze van die tijd. De YJA Star guerrilla’s zijn het symbool geworden van een nieuw leven voor Êzidî-vrouwen. Tegelijkertijd hebben de Êzidîs de waarheid gezien, ondanks speculaties over de guerrilla. Ze zagen hoe de guerrilla hen verdedigde en hoe ze zichzelf opofferden voor het overleven en de vrijheid van het volk. De guerrilla’s kruisten Shengal en verzetten zich heldhaftig tegen ISIS, met de filosofie van het vrije leven door leider Apo, en schreven de naam van de guerrilla in de harten van de mensen en in de geschiedenis. Voor de Êzidîs werd de guerrilla een zaadje voor de wil, het vertrouwen, de ‘xwebun’, de zelfvoorziening en de eenheid.”

Avesta benadrukte ook dat er veel belangrijke en zinvolle boodschappen naar voren kwamen tijdens de ceremonie die plaatsvond toen de guerrilla zich terugtrok uit Shengal: “De terugtrekking van de guerrilla zou in geen geval een gebrek aan moraal bij de mensen moeten veroorzaken. De vrijheidsbeweging zal dit volk nooit toestaan ​​aan een andere firman of genocide. Er is gezegd dat de guerilla’s zich achter de Êzidîszullen zullen scharen wanneer het wordt geëist, dat de terugtrekking van de guerrilla voor de verdediging van het Êzidî-volk is en dat er dus geen andere pogingen tegen het Êzidî-volk zullen zijn. Deze verklaringen zijn een wilsverklaring van de vrijheidsbeweging waarmee ze benadrukken dat ​ze niet zullen toestaan dat soortgelijke incidenten met de Êzidîs zullen plaatsvinden.

De tranen in de ogen van Êzidî-vrouwen, -moeders, -kinderen en -jongeren tonen ook een vastberadenheid om door te gaan met het nieuwe leven. De Êzidîs zouden zich moeten verdiepen en doorgaan met het niveau van organisatie dat ze hebben bereikt na de firman, de realiteit van de mensen en de democratische instellingen die ze hebben gebouwd. De Êzidîs in de diaspora in het bijzonder zouden naar hun land moeten terugkeren en hun taken moeten opnemen in de nieuw gevormde instellingen. Ze moeten hun gezicht weer naar hun eigen land keren en hun gebieden van vrij leven voorzien.”

Avesta benadrukte ook dat dit een proces van democratisering en het vormen van een eigen status is, en voegde eraan toe dat de terugtrekking van de guerrilla niet verkeerd mag worden begrepen. Avesta zei dat vooral de spiritueel leider van de Êzidîs, Baba Şêx moet beseffen hoe belangrijk deze beslissing is geweest, en vervolgde: “De Êzidîs maken een historische periode door. De Êzidîs zijn zich nu bewust van hoe ze zullen leven, hoe ze zichzelf zullen verdedigen en hoe ze verenigd zullen worden met andere volkeren, en dat moet doorgaan.”

Ze wees erop dat het niveau dat de Êzidîs hebben bereikt erg belangrijk is en zei: “Ze moeten vertrouwen hebben in zichzelf met de professionele ervaring die ze hebben opgedaan bij de YJA Star. YJŞ strijders hebben deelgenomen aan de operatie om Raqqa te bevrijden. Ze leerden van de strijd van Berivan, Nujiyan, Tekoşin en anderen. Deze arbeid en dit verleden moeten onder alle omstandigheden worden verdedigd.”

Avesta voegde er ook aan toe dat wat er gebeurde tijdens de uitgang van de guerrilla ook heel belangrijk was: “Het betekent veel dat de jeugd voor de auto’s gingen staan met de boodschap dat ze niet willen dat de guerrilla weggaat. Maar ook jongeren moeten met hetzelfde bewustzijn deelnemen aan de strijdkrachten om de status van hun eigen volk en hun land te bereiken. Het is tijd om hun rechten te verdedigen. Het is tijd om vier jaar arbeid te handhaven. Zowel de aankomst als de terugtrekking van de guerrilla waren magnifiek. Alsof ze met zo’n heldendom aankwamen, trokken ze zich ook heldhaftig terug. Op basis hiervan groet ik alle guerrillastrijders die dapper tegen de vijand hebben gevochten.”