Turkse staat blokkeert Belîx rivier – Noord-Syrië

De Turkse staat heeft de Belîx rivier, die ongeveer 110 kilometer door het noorden van Syrië stroomt, afgedamd en de stroming gestopt. Duizenden hectares landbouwgrond staan droog.

De Turkse staat blijft rivieren blokkeren die naar Noord-Syrië stromen. Door indamming van de Eufraat-stroom is er al grote schade aangericht aan de Noord-Syrische landbouw en is de stroomvoorziening van de regio enorm beperkt.

Naast de Eufraat is de Belîx-rivier de belangrijkste watervoorziening van de regio. Nu heeft Turkije deze rivier praktisch gestopt. De landbouw in het noordoosten van Raqqa en Girê Spî is tot nu toe volledig overgeleverd aan het water uit de Belîx. Vanwege de sluiting van de sluizen van Turkije wordt een gebied van 1.000 hectare in het noorden van Syrië, langs de 110 kilometer lange rivier bedreigd met uitdroging.

Îsa El-Hemûd en Mihemed El-Esker behoren tot de getroffen boeren in de regio. Ze klagen dat het afdammen van de rivier de rivier doet verdwijnen.

Turkije blijft zijn aanvallen op de burgerbevolking in het noorden van Syrië systematisch en in verschillende vormen voortzetten. Uitdroging is een van de gebruikte methoden. Het tekort aan water betekent een tekort aan eerste levensvoorzieningen. Mens en dier dreigen met een enorme waterschaarste geconfronteerd te worden.