Volkstribunaal omtrent Turkse oorlogsmisdaden deze week van start in Parijs

Het Permanente Volkstribunaal zal een zitting houden over Turkse oorlogsmisdaden tegen Koerden en zal plaatsvinden op 15 en 16 maart 2018 in de Bourse du Travail in Parijs.

Zeven rechters zullen een aanklacht behandelen tegen de Turkse staat en zijn functionarissen, waaronder de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en verschillende militaire en inlichtingenfunctionarissen.

De aanklacht bestaat uit 100 pagina’s en omvat tevens de dood van drie Koerdische vrouwelijke revolutionairen die in 2012 door een Turkse spion in Parijs werden vermoord. Onlangs hebben twee MIT-functionarissen die door de PKK zijn opgepakt, de Turkse rol erkend in de moorden op Sakine Cansiz, Fidan Dogan en Leyla Saylemez.

De Turkse oorlogsmisdaden die plaatvonden in 2015-16 in Cizre, Nusaybin, Sirnak en Sur, de onwettige moorden op Koerdische journalisten en politici zullen door het hof worden gehoord.

De onwettige gevangenneming van de Koerdische leider Abdullah Ocalan zal ook een ander onderwerp zijn.

De rechtbank zal twee maanden na de zitting uitspraak doen over de zaak. De aankondiging zal worden gedaan tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel. Leden van het Europees Parlement zullen op die conferentie worden uitgenodigd om na te denken over de politieke initiatieven die voortvloeien uit de bevindingen van het tribunaal, met name over maatregelen om straffeloosheid te bestrijden

Er is een uitnodiging gestuurd aan Turkse functionarissen om de terechtzittingen bij te wonen, maar er is geen bevestiging van deelname.

Op dag 1 staan zaken over politieke rechten, territoriale, economische, culturele en vrouwenrechten op de agenda. Op dag 2 zullen claims van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen gehoord worden door de rechtbank.

Het voorstel om deze sessie te houden werd gedaan door 4 organisaties. Dit zijn de Organisatie van Democratische Advocaten (IADL), de Europese Vereniging van Advocaten voor Democratie en Mensenrechten van de wereld (ELDH), Mafdad, een organisatie van Koerdische en Duitse advocatenorganisatie in Duitsland, en het Koerdisch Instituut van Brussel. Het Permanente Volks tribunaal (PPT) accepteerde dat voorstel.

De rechters worden volgens het statuut benoemd door het Permanente Volkstribunaal. De rechters in dit tribunaal zullen zijn: de heren Philippe Texier, Domenico Gallo, Norman Peach, Denis J. Halliday, Luciana Castellina en Majid Benchikh.