Oproep van Autonome Regering Afrin aan VN-Veiligheidsraad

De Autonome Regering van het kanton Afrin heeft de VN-Veiligheidsraad opgeroepen om te stoppen met de bloedbaden van de Turkse staat tegen burgers.

De Autonome Regering van het kanton Afrin in Noord-Syrië legde een verklaring af aan de pers, die werd voorgelezen door covoorzitter Osman Şex İsa van de uitvoerende raad te midden van verkenningsactiviteiten door Turkse vliegtuigen.

Şex İsa riep de VN-Veiligheidsraad op actie te ondernemen om het bloedbad tegen burgers in Afrin te stoppen en zei het volgende;

“De afgelopen 51 dagen voert de fascistische Turkse staat aanvallen uit vanuit de lucht en de grond die gericht zijn tegen de burgerbevolking in Afrin. Honderden burgers waaronder kinderen en vrouwen zijn afgeslacht als gevolg van deze aanvallen.

Naast de gewapende aanvallen richt het binnenvallende Turkse leger zich ook rechtstreeks op drinkwatervoorzieningen, scholen en huizen. Honderden mensen zijn tot nu toe verdreven door deze aanvallen.

Met deze fascistische aanvallen probeert de Turkse staat de lokale bevolking te verdringen van hun land waar ze al duizenden jaren wonen.

De stilte van de publieke opinie is de enige reden voor de huidige situatie in Afrin.

Op basis hiervan waarschuwen wij als Autonome Regering van het kanton Afrin de VN-veiligheidsraad en de internationale gemeenschap en sporen hen aan hun zwijgen over deze aanvallen te verbreken.

We doen een beroep op de VN-veiligheidsraad en aanverwante rechtsorganisaties om de aanvallen op Afrin kanton te stoppen als reactie op de barbaarsheid en gruweldaden van Erdoğan. ”

Na de persverklaring vertrok de massa naar de wijk Ashrafiyah en hield een demonstratie tegen de aanhoudende invasieaanvallen.