KCDK-E NOODOPROEP ‘voor de Koerdische bevolking en de mensheid’

KCDK-E: Onze mensen en vrienden die in Europa wonen, zouden in deze kritieke fase hun stem moeten laten horen en het Europese publiek aansporen om hun democratische reactie te uiten.

KCDK-E, die een schriftelijke verklaring aflegde, zei dat de Turkse staat, samen met Al Qaeda, Al Nusra en de ISIS-bendes, reeds 50 dagen proberen om Afrin te bezetten.

De Turkse invaller merkte op dat Afrin, de meest vredige stad van Syrië, een veilig gebied was, niet alleen voor de eigen bevolking maar ook voor tienduizenden mensen die de oorlog in Syrië ontvluchtten, en dat vluchtelingenkampen werden opgericht onder toeziend oog van de Verenigde Naties:

“Rusland heeft steun- en goedkeuring gegeven aan de aanval van Afrin. De VS hebben verklaard dat het Koerdische zakelijke partnerschap tegen ISIS het oostelijke deel van de Eufraat bedekt, dat Afrin de bezetting niet moet verstoren en dat zij de Turkse bezetting steunen.

De Verenigde Naties zijn betrokken geweest bij deze aanvallen en slachtpartijen door de burgerslachtingen te negeren, alsook het bombarderen van dorpelingen, de vernietiging van huizen en dwangarbeid van mensen. Teneinde de burgers in de oorlog in Syrië te beschermen, heeft de VN-Veiligheidsraad twee vergaderingen gehouden en op beide vergaderingen is geen resolutie aangenomen over de burgers in Afrin.

De Turkse staat krijgt niet alleen politieke steun van de VN, de VS en de EU; de aanvallen op Afrin worden uitgevoerd met NAVO-wapens, US gevechtsvliegtuigen en Duitse Leopard-tanks.

VN, VS, Rusland en leden van de Europese Unie zeggen dat ze de bezetting willen legitimeren en daarmee de moordpartijen en de burgeroorlog door de vingers zien. Het stilzwijgen van de wereld en de Europese publieke opinie op verschillende niveaus blijft voortduren. Met de acties en activiteiten van de Koerdische bevolking over de hele wereld, vooral in Europa, blijft de westerse samenleving en de westerse pers muisstil ten aanzien van het Koerdische volk en Afrin.

Om deze solidariteit te vergroten en de Europese publieke opinie te mobiliseren, zullen gewetensvolle politici en instellingen zich volledig moeten inspannen om het Koerdische volk en de democratische krachten te steunen.

Op de 50e dag van de bezetting naderden het Turkse leger en de Al Qaeda /ISIS-bendes Afrin tot op ongeveer twee kilometer. Tegenwoordig worden de boeren en de buitenregio’s van Afrin onderworpen aan zware bombardementen met Turkse oorlogsvliegtuigen en tanks. Als de VN en internationale troepen geen noodhulp hebben, zal het onvermijdelijk zijn dat er burgers, zieken, kinderen en bejaarden worden afgeslacht.

De volkeren van Afrin hebben heldhaftig verzet getoond in deze strijd met ongelijke omstandigheden en hebben heldhaftig gevochten tegen het tweede grote leger van de NAVO gedurende 50 dagen. Echter, op het moment dat we aankwamen, was de strijd intens geconcentreerd in Afrin en kwam in een kritieke fase. De Turkse staat probeerde Afrin te ontvolken, voert vliegtuigbombardementen uit met een bloedbad en plundering als gevolge, en voltooit vervolgens de bezetting.

Onze mensen en vrienden die in Europa wonen, moeten in deze kritieke fase hun stem laten horen, hun democratische reacties uiten en het Europese publiek in actie brengen. Wij vragen onze mensen om door te gaan met hun acties en activiteiten tot ze zichtbaar worden voor de wereld.

Afrin is van de volkeren van Afrin!
De Turkse indringers, de Al-Qaida-El Nusra en de ISIS-bendes zullen deze strijd voortzetten totdat ze het grondgebied van Afrin verlaten.”