Abadi neemt Hashd Al-Shaabi op in het Iraakse leger

De Iraakse premier Haider Al-Abadi heeft de Hashd Al-Shaabi-militie officieel in het Iraakse leger opgenomen.

Er waren al enige tijd discussies over Hashd Al-Shaabi-milities die een officieel onderdeel van de Iraakse veiligheidstroepen zouden worden. Vorig jaar keurde het Iraakse parlement een dergelijke resolutie goed ondanks tegenstand van het soennitische blok en de Koerden.

Ondanks de reacties heeft de Iraakse premier Haider Al-Abadi een decreet ondertekend waarin de militie een officieel onderdeel van het Iraakse leger wordt.

Dienovereenkomstig zal de militie vele rechten worden toegekend die tot nu toe enkel golden voor leden van het leger. De milities krijgen hetzelfde salaris, worden onderworpen aan dezelfde wetten met betrekking tot militaire diensten en hebben het recht aanwezig te zijn in militaire instellingen en hogescholen.

Het is opvallend te noemen dat Abadi het decreet twee maanden vóór de verkiezingen van mei heeft ondertekend.

De Hashd Al-Shaabi-militie werd opgericht als onderdeel van de strijd tegen ISIS. In samenwerking met het Iraakse leger wordt de militie beschuldigd van het plegen van mensenrechtenschendingen in verschillende regio’s, die de basis vormen voor de oppositie door de soennieten en de Koerden.

De sjiitische militie veroorzaakte ook spanningen tussen Washington en Bagdad toen Washington eiste dat de militie naar huis terugkeerde en werden geconfronteerd met een bezwaar van de Iraakse premier Haider Al-Abadi.