YJA-STAR guerrilla: elke 8 maart is een nieuwe stap naar vrijheid

YJA-STAR-guerrilla’s die 8 maart vrouwendag vieren in de Medya verdedigingszones, zeiden dat ze de Internationale Vrouwendag dit jaar aan Afrin hebben opgedragen, waarbij ze benadrukken dat elke 8 maart een nieuwe stap is naar vrijheid.

Guerrilla’s van de Vrije Vrouwentroepen (YJA-STAR) van de Medya Verdediginszones tot het Zagros-gebergte vieren 8 maart Internationale Vrouwendag.

YJA-STAR heeft de volgende verklaring afgegeven op hun website:

Als vrouwelijke verzetsmacht YJA Star, op 8 maart vrouwendag, ontmoeten we elkaar met enthousiasme en vastberadenheid. We vieren 8 maart voor Leider Apo, de architect van onze vrouwenbevrijdingsbeweging. Voor Delal, Nalin, Berçem, Gülnaz, Aze en Helin, al onze revolutionaire martelaren die onverschrokken hebben gevochten op basis van het bouwen van de vrijheid van vrouwen en de vrije vrouw symboliseerden in hun houding. Ze belichaamden de verzetskracht van de wijding van vrouwen met de strijd die ze gedurende hun hele leven hadden getoond, en ze bepaalden de scherpte van de strijd. De belofte die we aan al onze vrouwen, onze martelaren en vrijheidsstrijd op 8 maart zullen geven, is om de strijd op te voeren totdat de vrouwenbevrijding in Koerdistan de vrouwen op de hele wereld heeft bereikt.

8 maart. We komen samen in het proces van boos verzet dat doorgaat in Afrin. Dit is in feite wat we Wereld Vrouwendag noemen op 8 maart, gezegend door de YPJ-strijdkrachten, en vooral in Afrin, de verzetsstrijders, en alle vrouwen die zich verzetten tegen de invasie in Afrin. Nogmaals, in Kurdistan, het Midden-Oosten en de hele wereld vieren we 8 maart voor alle vrouwen die vechten, vechten, vechten voor vrijheidswaarden. Op 8 maart ontmoeten we elkaar in het proces van Afrin-verzet, dat is belichaamd als ‘Het Verzet van de Eeuw’, waardoor het verhogen van de strijd een springplank zal zijn voor vrouwen om hun weerstand te vergroten.

8 maart, Het bloedbad van vrouwen die zich verzetten tegen de kolonialistische mentaliteit van het kapitalisme en opgelegd aan vrouwen op zoek naar hun rechten is het keerpunt voor vrouwen om in verzet te komen. Het geschreeuw van 129 vrouwen op 8 maart in Amerika bereikte de wereld die vrouwen over de hele wereld en werden een symbool van het verzet van vrouwen. Terwijl het kapitalisme probeert vrouwen te onderdrukken, hebben vrouwen de niet-aflatende strijd die dag opgevoerd. Vandaag de dag, terwijl wereldwijd de zoektocht naar vrijheid wordt versterkt, is de cultuur van bloedbaden, geweld en verkrachting die aan vrouwen wordt opgelegd het echte gezicht van mannelijke dominantie dat vrouwen in de status van slavernij wil houden. Het kapitalisme toont wereldwijd inspanningen tegen de verzetsgeest van vrouwen. Tegelijkertijd is de organisatie van zelfverdediging bij lange na niet de eerste om de vrijheid tegen deze aanval tegen de vrouw te waarborgen.

Vandaag de dag zijn vrouwen in vier delen van Koerdistan georganiseerd en vechten op basis van vrijheid en zelfverdediging voor hun eigen land en de samenleving. Deze strijd is geïnspireerd door de vrouwen van de wereld, vooral de vrouwen in het Midden-Oosten, en vrouwen ontmoeten elkaar in de gelederen van vrijheid. De weerstand die onze strijd opwekt geeft alle vrouwen de macht om weerstand te bieden tegen mannelijke overheersing. Terwijl vrouwen de kracht van hun vrijheid zien, hebben ze meer vrijheid en zijn verzetsvrouwen verenigd. Hoewel het kapitalisme zijn dominantie- en onderdrukkingsysteem oplegt en vrouwen en collectieve assimilatie, uitbuiting, desintegratie en gebrek aan systemisme oplegt, brengt verzet en het verlangen naar vrijheid hen samen. Een concreet voorbeeld hiervan is de Afrin-weerstand. Net zoals de kreet van de vrouwen die op 8 maart werden verbrand de oceanen heeft overgestoken en de vrouwen van de hele wereld heeft bereikt waarna verzet is gekomen, bereikt het verzet in Afrin vandaag de dag alle vrouwen van de wereld en verenigt ze zich.

De hele wereld, Arin Mirkan, was getuige van de pracht en de overwinning van de weerstand van Kobane met de geestkracht van leiderschap. Op deze dag zijn de Awesta Xabur (belichaming van martelaren -red). getuige van Het Verzet van de Eeuw in Afrin onder leiding van Barin Koban. Als eerste zal de vuile oorlog van dictator Erdogan en heersende staten door het vrouwenverzet geen overwinning behalen. Zoals de ISIS-barbaren verslagen worden, zal de barbaarsheid van deze Staten er niet van af kunnen komen. Trouwens, de geweldige weerstand die opstijgt in Afrin, de vastbeslotenheid om de overwinning te bekronen, vindt plaats door bewustwording en worsteling  op alle fronten, in alle vier delen van Koerdistan en in de Koerdische vrouwen.

8 maart vieren vrouwen het heden opnieuw met ons leiderschap en onze mensen, en als YJA Star verklaren we dat we vastbesloten zijn om de vlag van vrijheid over alle vrouwen te overspoelen in de lijn van de volgende strijders; Delal, Nalin, Helin, Gülnaz, Berçem, Aze, Arin, Avesta en Barinler. Wij verklaren onze vastberadenheid om te winnen namens vrouwen, onze mensen en menselijke waarden. Met het vrije leiderschap zullen we de grote vrijheid van vrouwen realiseren die bijeenkomen in de mars van de overwinning op basis van het realiseren van het vrije leven. We dringen er bij alle vrouwen, vooral Koerdische meisjes en vrouwen, op aan om hun strijd op te bouwen en partners te worden ter ere van vrijheid. Nogmaals, we vieren we 8 maart vrouwendag met de wil van vrouwen die weerstand bieden!

6 maart 2018

YJA STAR centraal commando hoofdkwartier

http://www.yja-star.com