Eufraat dam wordt bedreigd als Turkije nog langer water blijft vasthouden

Het Directoraat-Generaal van de Eufraat heeft een waarschuwing afgegeven die een reeks bezwaren bevat naar aanleiding van de inbeslagname van de rivier de Eufraat door de Turkse autoriteiten. Als de Turkse staat nog langer water vasthoudt zal dit desastreuze gevolgen hebben.

Ambtenaren binnen de sector wezen op de grote risico’s die samenhangen met de aanzienlijke achteruitgang van de waterreserves in de Eufraat rivier. De medewerkers van het waterbedrijf schatten dat de gemiddelde waterstand de afgelopen twee maanden aanzienlijk is gedaald. De waterstand is twee meter gezakt met een gemiddelde van  3 cm per dag.

De ambtenaren benadrukten dat als deze neergang in hetzelfde tempo zou worden voortgezet, dit desastreuze gevolgen zou hebben voor het hydro-elektrische systeem in de noordelijke en oostelijke gebieden van Syrië.

De maximale capaciteit van de dam, die elektriciteit genereert, wordt geschat op ongeveer 200 megawatt. De output van elektriciteit werd vermindert tot 150 megawatt. Honderdduizenden mensen dreigen een tekort aan water en elektriciteit tegemoet te zien. Het is de moeite waard te vermelden dat de gebieden die het doelwit van Turkije zijn, agrarische gebieden zijn die bijna volledig afhankelijk zijn van de dammen en de opgewekte elektriciteit.

De elektrische output van de faciliteit is verbonden met het openbare netwerk verspreid over het noorden en oosten van Syrië, namelijk de gebieden al-Tabqa, Manbij en al-Jazeera.

Artikel 3 van het Handvest van de Verenigde Naties inzake de economische rechten en plichten van landen in 1974 luidt: “Bij de exploitatie van natuurlijke rijkdommen die door twee of meer staten worden gedeeld, werkt elke staat samen met een andere op basis van een informatie- en overlegsysteem met een visie om het gebruik van dergelijke hulpbronnen te optimaliseren zonder de legitieme belangen van anderen te schaden. Dit geldt voor internationale rivieren en meren die worden gedeeld door meer dan één staat.

Abdul Hamid al-Nahar, rechter bij het Bureau voor Sociale Rechtvaardigheid van al-Tabqa, gespecialiseerd in de studie van het internationaal recht zegt;” Wat de Turkse staat aan het doen is, is de voortzetting van zijn aanpak welke is gebaseerd op het bestrijden van de volkeren van het gebied en wel op verschillende manieren, zowel militair, zoals gebeurt in Afrin en andere plaatsen, en zoals gebeurt in de gebieden van het Eufraat-bekken.”

Al-Nahar wees op de grote verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties bij de toepassing van de beginselen en besluiten van de internationale verdragen. Hij benadrukte het belang van de implementatie van het Helensky-verdrag, dat zorg draagt over het delen van watervoorraden tussen landen en de Turkse autoriteiten dwingt om ze zonder voorwaarden uit te voeren.

Turkije is samen met China en Burundi het enige land ter wereld dat in 1997 tegen de VN-Conventie over het gebruik van internationale waterstromen stemde. Turkije erkent de Eufraat niet als internationaal water waardoor de internationale wetgeving niet van toepassing zou zijn. Dit maakt dat Turkije, zo zien we ook in het verleden, graag de hand legt op de Eufraat om met waterschaarste conflicten te voeden.