YPJ: Onze wil is sterker dan eender welk wapen

De bevelhebber van YPJ benadrukte dat zij zich met grote overtuiging en diepe liefde tot aan de laatste druppel bloed zullen verzetten tegen de agressieve oorlog in Afrin.

“Gedurende 44 dagen is er een historisch verzet aan de gang.” Deze weerstand, die vandaag nog steeds doorgaat in Koerdistan, is ongetwijfeld de erfenis van het verzet van Kobanê. Tientallen jonge vrouwen en mannen geven hun laatste adem om als schild te dienen tegen de aanvallen van de Turkije en zijn terroristische groeperingen van de Islamitische Staat, al-Nusra en al-Qaeda. Elke dag vinden barbaarse aanvallen plaats die zijn gericht op de bevolking Afrin. De invasieve Turkse Staat wil de Ottomaanse bezetting nieuw leven inblazen. Zoals hun voorouders deden, zetten ze het plunderbeleid voort.

Wij gaan met ons historische verzet door tegen deze aanvallen met de geest van Arîn Mîrkan en Avesta Xabûr. De Koerdische vrouwen schrijven geschiedenis met hun vechtlust in Afrin. De vrouwenverdedigingseenheden gebruiken hun kracht en weerstand om angst in de gelederen van de vijand te boezemen. Het verzet in de bergen van Koerdistan in Afrin is de voortzetting van het epos van Miştenur. Net zoals Arîn Mîrkan de hoop werd van degenen wier harten bonsden voor vrijheid door de IS-bendes te vernietigen, versloeg Avesta Xabûr met hun verzet het Turkse bezettende leger op uitdagende wijze in de bergen van Koerdistan.

De Turkse bezettingsstaat voert gedurende 45 dagen een barbaarse agressieoorlog tegen Afrin met behulp van geavanceerde wapentechnologie. Ondanks deze barbaarse aanvallen bieden de krachten van de YPJ en YPG historisch weerstand. Als een staat werd aangevallen met alleen de wapentechnologie die tegen Afrin wordt gebruikt, zou die zelfs geen 45 uur duren.

Het is duidelijk dat de wil van onze strijders en onze mensen sterker is dan welke soort wapentechnologie ook, hoe verfijnd het ook is. Ons verzet in Afrin heeft zichzelf voor de ogen van de wereld bewezen. Als slechts één van ons overblijft, zullen we de Turkse staat en zijn bendes niet toestaan verder te gaan.

Ons verzet, dat altijd groeit door geloof, liefde en strijd, zal de invasie-intenties van de heersende machten vernietigen. Iedereen moet weten dat de band van de Afrin-verzetsstrijders de weg is van Arîn, Gelhat, Rêvan, Peyman, Destîna, Avesta en Barîn. We zullen niet wijken voor de vuile plannen van de bezetters.

Wij, het YPJ Commando, groetende vrouwendelegaties van Shengal, Cizîr, Kobanê, Raqqa, Tabqa, Dêiz ez-Zor, Aleppo en Zuid-Koerdistan. We begroeten ook de vrouwen van Afrin, die al dagen hun plaats hebben ingenomen naast de strijders. We benadrukken onze vastberadenheid om onze strijd voor vrijheid voort te zetten tot de laatste druppel bloed.

De wereld waarin we leven getuigt van de onrechtvaardige, barbaarse aanvallen op Afrin, maar zij sluit liever haar ogen, wilt niets horen en zwijgt. Dit toont ons dat het woord ‘gerechtigheid’  een leugen is. Als er ware gerechtigheid zou zijn, zouden talloze vrouwen en kinderen niet worden gedood. Als een beweging die gelooft in zijn macht, zullen we nooit op anderen vertrouwen. We hebben in het verleden geen verwachtingen van anderen gekoesterd en zullen dit in de toekomst ook niet doen. Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat er gevaar dreigt voor een genocide in Afrin. Degenen die zeggen dat ze voorstanders van mensenrechten zijn, moeten hun taken vervullen.

Als het commando van de YPJ vrouwenbeschermingseenheden, zetten we onze strijd voort totdat de dromen van onze gevallen soldaten zijn vervuld. Onze eerste plicht is om de vlag van de gevallenen in de lucht te hijsen. Om menselijke waarden en onze mensen te beschermen, zullen we alles doen wat in onze macht ligt.

De overwinning behoort toe aan degenen die vechten voor vrijheid. Het verzet van Afrin zal de hele mensheid redden.”