Hadrien Desuin: Een Turkse overwinning in Afrin is onmogelijk

Hadrien Desuin, de Franse expert op het gebied van internationale crisis en defensie beschouwt de overwinning van Turkije in Afrin onmogelijk. De oplossing voor Syrië is volgens Desuin niet politiek maar militair.

Militair-expert Hadrien Desuin heeft de Turkse aanvallen op Afrin, het doelwit van deze aanvallen, de betrokken groepen, de houding van Rusland, de VS en de NAVO, en de complexe situatie in Syrië geanalyseerd. Hij legt in een interview met ANF Nieuwsagentschap uit dat de Turks-Russische alliantie erg cyclisch is en op elk moment kan breken.

“ISIS is nooit de prioriteit van Turkije geweest”

Waarom viel de Turkse staat Afrin aan, hoewel ISIS de oorlog verloor vanwege Koerden en Raqqa werd bevrijd?

ISIS was nooit het hoofddoel van Turkije. Integendeel, Turkije was objectief verbonden met de “Islamitische Staat”, zoals bleek uit de belegering van Kobanê. De nederlaag van de ISIS [in Kobanê]heeft een gat gescheurd en Turkije gedwongen zich te haasten door de angst dat de Syrische Koerden nu hun drie kantons konden verenigen. Later grepen de Koerdische troepen Raqqa voor de neus van Turkije weg en schreden langs de Eufraat naar de Iraakse grens. Ondanks de gevechten in Manbij en Bab, als gevolg van de bescherming door de VS of Rusland, werd een stabiel evenwicht tussen Turkije en de Koerden tot stand gebracht. Turkije heeft het initiatief nu teruggenomen met de ‘operatie olijftak’ vanwege binnenlandse belangen.

Wie zijn de gewapende groepen die deelnemen aan de invasie onder Turks bevel?

Het Turkse leger wees deze rol toe aan heel verschillende groepen. Het leger werkt het liefst achter het gordijn. Het is niet mogelijk om een ​​volledige inventaris van deze groepen te maken omdat ze heel verschillend zijn. Afgezien van de Turkmeense minderheden, zijn er voormalige al-Nusra-strijders, Tahrir El Sham en Jaysh al-Islam, in West-Europa bekend als “opstandelingen” of “Vrije Syrische leger”, die in feite gevaarlijke en extreme jihadistische Arabische groepen zijn die onderdeel zijn van verschillende Takfiri-coalities. [Takfiri zijn sektarische groepen die andere moslims afvalligen noemen en ze als zodanig vervolgen]

“De alliantie met Rusland is sterk cyclisch en kan op elk moment breken”

Welke rol speelt Rusland bij de invasie?

Rusland speelde geen rol bij de Turkse invasie. Alleen omdat ze dachten dat ze beter konden manoeuvreren in de gesprekken tussen Sochi en Astana en dat de alliantie met Turkije niet zou breken, besloten ze zich terug te trekken uit Afrin en het luchtruim open te stellen voor de Turkse vliegtuigen. Aan de andere kant hebben ze de kans gekregen om hun activiteiten in het zuiden van Idlib en Guta te hervatten.

Kan de Russisch-Turkse alliantie stand houden?

Deze alliantie is zeer fragiel, met Turkije gelijktijdig gelieerd aan de VS en de VS gelieerd aan de SDF (Syrische Democratische Krachten). De Turks-Russische alliantie is een tijdelijke, sterk cyclische alliantie en kan elk moment breken. Nu Turkije zich enkele mijlen langs de grens met het kanton Afrin heeft gestabiliseerd en tegenover het Syrische leger staat, is de Turks-Russische alliantie een precaire fase ingegaan. Het is gewoon logisch dat de Turkse operatie op dit punt stopt. Rusland zal geen zeer intens conflict tussen Turkije en Syrië toestaan. Vooral na het falen van de Sochi-onderhandelingen zal Rusland het niet toestaan.

“De Koerden hebben veel kaarten in handen”

Hoe staat de VS tegenover de aanvallen van Turkije?

Net als de Russen heeft de VS een zeer softe houding jegens Turkije. Zowel de Russen als de Amerikanen zijn bang om Turkije aan de andere kant te verliezen. Ze zitten in een heel subtiel onderling spel. Maar de Koerden maken ook deel uit van dit spel en ze hebben veel kaarten in hun hand, inclusief de gebieden die ze besturen. De Koerden kunnen de houding van Damascus tegenover Turkije op een meesterlijke manier verscherpen. Sochi heeft geen nut voor Turkije en Turkije heeft geen serieuze controle over de zogenaamde Syrische oppositie. Als we het in het algemeen bekijken, wilt de VS geen ruzie maken met Turkije.

“Syrië interesseert de NAVO niet, de enige echte vijand is Rusland”

De aanvallen van Turkije hebben veel burgers gedood, waaronder kinderen. We hebben vreselijke beelden zien. Hoe valt het uit te leggen dat burgers worden gedood door een door de NAVO gesteund leger van groepen die door het Westen worden aangeduid als “jihadisten” die NAVO-wapens gebruiken?

In veel opzichten is Turkije niet op een lijn met de terugkerende waarden van de NAVO, zoals democratie en mensenrechten. Maar de NAVO reageert nog steeds niet en staat het toe. De NAVO, met andere woorden de VS in Europa, toont in dit geval een nog laffere positie dan de EU, en dat is in elk geval een ongelooflijke prestatie. Turkije heeft een belangrijke strategische positie ten opzichte van de enige ware vijand van de NAVO, Rusland. Syrië interesseert de NAVO niet. De enige oorlog die hen interesseert, is de nieuwe koude oorlog met Rusland.

“Een Pyrrusoverwinning voor Turkije”

Turkije zei dat het binnen drie uur in staat zou zijn om Afrin binnen te vallen, maar het is nog steeds ter plaatse. Als we inzien dat dit het op een na grootste leger van de NAVO is, wat zegt dat dan?

Je kunt echt spreken van een Pyrrusoverwinning. Met andere woorden, de kosten van Turkije zijn extreem hoog en de aanval is nog steeds niet afgerond. De Turkse troepen zijn niet bereid menselijke verliezen van een gevecht over Afrin te accepteren. En zelfs het publiek kan zo’n avontuur niet begrijpen.

“Een overwinning voor Turkije is onmogelijk, het kan in een verdedigende positie worden geduwd”

Daarentegen verdedigen Koerdische troepen hun territorium en zijn ze klaar om te sterven. In deze situatie zal het Turkse leger waarschijnlijk de opmars van het leger stoppen en proberen het front te stabiliseren, ondanks oorlogszuchtige verklaringen van de leiding. Nu de Koerden een basis hebben gevonden om Afrin met Damascus te verdedigen, is de overwinning van Turkije twijfelachtig, het is eigenlijk onmogelijk. Turkije kan een defensieve positie innemen om zijn posities te consolideren.

“Hegemonische oorlog gaat verder”

Vanaf het begin van de oorlog in Syrië hebben we gezien hoe de machtsverhoudingen tussen actoren en allianties van dag tot dag kunnen veranderen. Met de nederlaag van IS, heeft de oorlog een nieuwe dimensie bereikt. Hoe definieer je een gevecht met zoveel acteurs? Is dit een wereldoorlog? Hoeveel oorlogen vinden er plaats tijdens deze oorlog? Wat komt er nog meer?

Het is waar dat de situatie met het einde van ISIS niet is vereenvoudigd, omdat de Syrische burgeroorlog met steun van zijn regionale sponsors voortduurt. Hoewel Amerikanen en Russen indirect vechten, denk ik niet dat we over een mondiaal conflict kunnen praten. Het slagveld blijft regionaal en is meestal beperkt tot Syrië. Aan de andere kant zijn de buurlanden van Syrië, Turkije, Iran, Saoedi-Arabië en Israël belangrijke spelers en zetten ze hun volledige potentieel niet in deze oorlog. Op dit moment bevinden we ons nog steeds in een hegemonische oorlog.

“De oplossing in Syrië zal een militaire oplossing zijn en de winnaar zal vrede dicteren”

In tegenstelling tot de veronderstelling die al zeven jaar heerst, is de oplossing voor het Syrische conflict niet politiek of diplomatiek, maar militair. De winnaar zal vrede dicteren. Als de status-quo blijft bestaan, zal er een verdeeldheid en blijvende instabiliteit zijn in het Midden-Oosten. Dat is voor sommigen ongewenst. De Syriërs, inclusief de Koerden, moeten hun militaire soevereiniteit terugwinnen en zich stap voor stap onthouden van alle regionale interventies, ongeacht van wie het is.”