Het Nederlandse parlement erkent de Armeense genocide

Het Nederlandse parlement heeft de Armeense genocide erkend. De regering zal een delegatie naar de herdenking sturen die op 24 april in Jerevan zal plaatsvinden.

Het Nederlandse parlement heeft donderdag een motie van de Christen Unie aangenomen waarin de Armeense genocide in 1915 van maar liefst 1,5 miljoen Armeniërs wordt erkend.

België, Frankrijk, Duitsland en het Europees Parlement erkenden reeds de Armeense genocide.

De motie van het parlementslid Joël Voordewind van de Christen Unie is alleen maar in twijfel getrokken door drie kamerleden, terwijl er 142 voor stemden.

Anders dan het parlement blijft de Nederlandse regering wel spreken over de ‘Armeense kwestie.’

De relatie tussen Nederland en Turkije was al gespannen, omdat Nederland de toegang tot van Turkse ministers tot ons land weigerde. Zij wilden campagne voeren voor een referendum dat president Recep Tayyip Erdogan meer macht gaf. Onlangs zijn gesprekken om deze relatie te herstellen stukgelopen en Nederland heeft officieel de Nederlandse ambassadeur in het land teruggeroepen.

De Armeense genocide werd centraal gepland en beheerd door de Turkse regering tegen de gehele Armeense bevolking van het Ottomaanse rijk. Het werd uitgevoerd tijdens W.W.I tussen 1915 en 1918. Het Armeense volk werd onderworpen aan deportatie, onteigening, ontvoering, foltering, bloedbaden en hongersnood. Het grootste deel van de Armeense bevolking werd met geweld uit Armenië en Anatolië verwijderd naar Syrië, waar de overgrote meerderheid de woestijn werd ingestuurd om te sterven van honger en dorst. Grote aantallen Armeniërs werden systematisch afgeslacht door het Ottomaanse rijk. Vrouwen en kinderen werden ontvoerd en vreselijk mishandeld. De hele rijkdom van het Armeense volk werd onteigend. Na ruim een jaar van rust aan het einde van W.W.I., werden de wreedheden tussen 1920 en 1923 opnieuw uitgevoerd, en de overgebleven Armeniërs werden onderworpen aan verdere moordpartijen en verdrijvingen.

Naar schatting zijn tussen 1915 en 1923 anderhalf miljoen Armeniërs omgekomen. Er waren naar schatting twee miljoen Armeniërs in het Ottomaanse Rijk aan de vooravond van W.W.I. Meer dan een miljoen mensen werden in 1915 gedeporteerd. Honderdduizenden werden volledig afgeslacht. Vele anderen stierven van de honger, uitputting en epidemieën die de concentratiekampen verwoestten. Onder de Armeniërs die langs de periferie van het Ottomaanse Rijk woonden, ontvluchtten velen aanvankelijk het lot van hun landgenoten in de centrale provincies van Turkije. Tienduizenden in het oosten vluchtten naar de Russische grens om een ​​onzeker bestaan ​​als vluchteling te leiden. De meerderheid van de Armeniërs in Constantinopel, de hoofdstad, werd gespaard van deportatie. In 1918 nam het regime van de jonge Turk de oorlog echter mee naar de Kaukasus, waar ongeveer 1.800.000 Armeniërs onder Russische heerschappij leefden. Ottomaanse troepen die door Oost-Armenië en Azerbeidzjan oprukten, waren hier ook bezig met systematische moordpartijen. De uitwijzingen en massamoorden die door de nationalistische Turken werden uitgevoerd tussen 1920 en 1922 voegde tienduizenden slachtoffers toe. Tegen 1923 was de gehele landmassa van Klein-Azië en het historische West-Armenië uitgeroeid van zijn Armeense bevolking.