“De Koerdische gemeenschap moet deel uitmaken van het vredesproces in Syrië”


Brits Parlementslid Joan Ryan heeft de Koerdische gemeenschap opgeroepen deel te nemen aan onderhandelingen om de burgeroorlog in Syrië te beëindigen en toekomstige conflicten in de regio te voorkomen.

De interventie van Ryan volgt op de publicatie van het rapport van de Commissie buitenlandse zaken over “Koerdische ambities en de belangen van U.k”.

Het rapport stelde dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Gemenebest (FCO) “een standpunt zou moeten innemen over de vraag of de Democratische Unie Partij (PYD) / Volksbeschermingseenheden (YPG) moeten worden opgenomen in het proces van Genève om de oorlog in Syrië te beëindigen en de toekomst van het land te bespreken, aangezien het risico op nieuwe gevechten en een verdere complicatie van het conflict het alternatief is.”

Parlementslid Joan Ryan zei:

“Ik verwelkom dit verslag van de Commissie Buitenlandse Zaken, waarin de Britse regering met recht wordt verzocht om “een zinvolle politieke participatie en vertegenwoordiging voor de Koerden te ondersteunen en hun sociale en culturele rechten te erkennen.

Het Koerdische volk heeft grote overwinningen behaald en heeft enorme offers gebracht in de strijd tegen de verschrikkelijke terroristische groep Daesh (ISIS).

Ik zal deze situatie nauwlettend blijven volgen en alles doen wat ik kan om ervoor te zorgen dat de stemmen van de Koerdische gemeenschap in Syrië worden gehoord en dat hun rechten worden beschermd en gehandhaafd, zodat een duurzame vrede in de regio kan worden bereikt.”