KDP verbiedt Afrin-demonstraties – Duhok

Ezidi’s in het vluchtelingenkampkamp in Duhoq krijgen geen toestemming van het kampbeheer en de Asayish om een demonstratie te houden voor Afrin.

Ezidis die sinds 3 augustus 2014 de slachtingen en aanvallen van van ISIS in Shengal ontvluchtten en zich in het vluchtelingenkamp in Duhoq vestigden, mochten geen demonstratie houden voor Afrin.

Volgens Roj Nieuws werden Ezidis die een demonstratie voor Afrin in het kamp wilden houden, bedreigd door het kampbestuur en de Asayish veiligheidstroepen van KDP. Er werd hen medegedeeld dat het verboden is om demonstraties te houden in het kamp.

De Ezidi’s in het kamp werd medegedeeld dat de Asayish veiligheidstroepen hen zullen arresteren als ze de demonstratie voor Afrin houden.