Zwitsers parlementslid: “De invasie is onaanvaardbaar, er moet actie worden ondernomen”

Het Zwitserse parlementslid Denis de la Reussille noemde de aanvallen van de Turkse staat tegen Afrin een invasie en riep internationale troepen op actie te ondernemen tegen de Turkse staat.

Reacties tegen de Turkse staat en hun geallieerde bendes die pogingen ondernemen om Afrin binnen te vallen blijven binnenstromen. Denis de la Reussille, federaal parlementslid van de Arbeiderspartij Zwitserland (POP) sprak met ANF nieuwsagenschap en noemde de aanvallen van de Turkse staat tegen Afrin een directe invasiepoging, terwijl hij stelde dat de stilte van Europa en Zwitserland in het licht van recente gebeurtenissen onaanvaardbaar is.

De aanval tegen de Koerden is een groot schandaal

Reussille zei ook dat hij furieus is tegen de wereldwijde stilte in het aangezicht van de invasie van Afrin door de Turkse staat en voegde eraan toe: “De Turkse staat die het grondgebied van een ander land betreedt en Koerden aanvalt die de democratie in de regio verdedigen, is een schandaal. Dit kan geen rechtmatig excuus hebben.”

“Het is dankzij de Koerdische troepen die vandaag worden aangevallen dat ISIS in de regio werd verwijderd en dat mensen werden bevrijd”, zei Reussille en voegde eraan toe: “Europa is blijkbaar snel vergeten dat de Koerden de belangrijkste strijdmacht tegen IS zijn. Het is onaanvaardbaar dat Zwitserland en Europa zwijgen over de aanvallen van de Turkse staat.”

Turkije schendt het internationaal recht

Reusille benoemde het internationale recht waar Turkije aan onderworpen is en verklaarde dat de Turkse staat die Syrisch grondgebied betreedt en het kanton Afrin aanvalt, het internationaal recht schendt. Reussille zei dat Turkije de internationale wetgeving heeft genegeerd voordat ze Afrin aanvielen, en benadrukte dat  niet de Koerden maar Turkije met hun steun aan ISIS en andere extremistische islamitische groeperingen misdaden had gepleegd. Reussille vervolgde: “Helaas, ondanks de vele protesten, blijft Zwitserland wapens verkopen aan Turkije, die het internationaal recht blijven negeren. Vandaag valt de Turkse staat samen met de door Turkije bewapende jihadistische groepen de Koerden aan.”

Het is belachelijk de Koerdische krachten terroristen te noemen

“Achter de Erdoğan-dictatuur blijven staan in plaats van de Koerden die het meest democratische systeem in de regio hebben, is een grote tegenstrijdigheid”, zei Reussille en voegde eraan toe: “De autonome structuur die is opgebouwd in Rojava heeft de meest democratische en vooruitstrevende structuur in mijn en mijn partij’s mening . De strijdkrachten daarin terroristen te noemen, om met de woorden van Turkije te spreken, is belachelijk. En deze krachten die Turkije terroristische structuren heeft genoemd, ontvingen onze steun toen ze tegen ISIS vochten om de mensheid en democratische waarden te verdedigen.”

Het ondersteunen van de Koerden moet een plicht voor ons zijn

Reussille vergeleek de beweging van de Zuidafrikaanse leider Mandela met de Koerdische beweging: “Mandela en zijn beweging werden ook terroristen genoemd. Maar later, met steun van internationale troepen, bereikte Mandela zoveel. Mandela ontving een vredesprijs. Hetzelfde gebeurt vandaag met de Koerden, en ik zeg dat deze krachten, genaamd ‘terroristen’, de meest democratische structuur hebben in het Midden-Oosten. Het systeem dat ze hebben gebouwd is erg belangrijk voor de toekomst van de regio. Koerden willen vandaag hun meest natuurlijke recht, om autonoom of onafhankelijk te zijn op hun eigen land. Helaas krijgt deze eis van de Koerden geen internationale steun. Normaal gesproken zou het een plicht voor ons moeten zijn om de Koerden te ondersteunen die het meest democratische systeem in de regio hebben. Het belangrijkste is dat Europa deze aanvallen tegen de Koerden, die een systeem hebben dat veelbelovend is voor de regio, vandaag de dag tolereert door te zwijgen. Dit is onaanvaardbaar. Er moet actie worden ondernomen tegen de aanvallen van de Turkse staat.