Deelnemers lange mars roepen VN op om op te treden voor Afrin

1000 mensen, waaronder 200 internationalisten uit 37 landen, zijn de volgende fase, Lausanne-Genève van de Lange Mars begonnen onder het motto “VN stop de genocide in Afrin”.

Afgelopen donderdag startten 200 internationalisten uit 37 landen een lange mars van Luxemburg naar Straatsburg om de vrijheid voor Abdullah Öcalan te eisen en om een ​​onmiddellijk einde te maken aan de Turkse militaire operatie tegen Afrin.

De internationalisten kregen gezelschap van intellectuelen, academici, politici, sporters en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties georganiseerd door het Europees platform voor Afrin met deelname van 82 instellingen en instellingen en politici uit Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en vele andere landen.

De fase Lausanne-Genève van de Lange Mars is vandaag gelanceerd na een persverklaring onder het motto “VN stop de genocide in Afrin”.

In de persverklaring werd de Verenigde Naties opgeroepen onmiddellijk actie te ondernemen om de massamoorden in Afrin te stoppen.

De verklaring wees erop dat de fascistische AKP-MHP regering oorlog, dood en vernietiging oplegt aan de volkeren van Turkije en Koerdistan waarbij de enige manier om hun uitspraak voort te zetten, op een discriminerende, assimilatieve en destructieve manier plaatsvindt door alle verschillende identiteiten, culturen en geloofsgroepen als een bedreiging op zich te zien.

“We weigeren de oorlog en de invasie van de Turkse staat die zich richt op de volkeren van Koerdistan op basis van Afrin, en we verklaren dat we ​​voor de eerlijke en legitieme strijd staan van de Afrin-bevolking. Als mensen uit Koerdistan, Turkije, Assyrisch, Armeens, Ezidi, Alevi, christenen, moslimgemeenschappen en revolutionairen en democraten uit Europa, verzetten we ons en zullen we ons verzet voortzetten.”

De verklaring onderstreepte dat de invasiepoging en slachting door de Turkse staat in Afrin een aanval was tegen de wil van mensen, een misdaad tegen de mensheid volgens internationaal recht en een genocide volgens de VN-normen.

“De stilte van de VS, Rusland, Europese landen, regionale en mondiale staten maakt hen medeplichtig aan de invasie poging van de Turkse staat. Ze moeten hun plannen, tactische spelletjes en vuile beleidslijnen die gericht zijn op de toekomst van onze volkeren onmiddellijk beëindigen”, aldus de verklaring.

“Het aantal slachtoffers van de Turkse staat loopt op door de stilte van de Verenigde Naties, het is de reden en onze missie om de bloedbaden en genocides te stoppen. We lopen van Lausanne naar Genève om deze stilte van de VN te doorbreken en maken het een sanctie tegen het bloedbad in Afrin.”

De verklaring gericht tot de publieke wereldopinie luidt als volgt;

– De Turkse staat pleegt een genocide en begaat een misdaad tegen de mensheid in Afrin.

– De aanvallen van de Turkse staat tegen Afrin versterken en openen ruimte voor het barbaarse ISIS dat een bedreiging voor de wereld werd.

– De invasiepoging van de Turkse staat vormt een misdaad volgens internationaal recht, en daarom moet de Turkse staat onmiddellijk een diplomatiek, economisch en militair embargo opgelegd worden.

– De Verenigde Naties moeten onmiddellijk het beleid van invasie en genocide van de Turkse staat tegen Afrin ter verantwoording roepen en veroordelen.

– Er moet een vliegverbod uitgeroepen worden bij de grens met Rojava om verdere invasiepogingen en genocides te voorkomen en de stabiliteit en veiligheid van de regio te waarborgen.

– Afrin was de meest stabiele en democratische regio tijdens de 7 jaar van de Syrische burgeroorlog. Turkije moet terechtstaan ​​bij internationale rechtbanken vanwege zijn bloedbaden tegen burgers, waaronder vrouwen en kinderen, in Afrin.

– Om al deze redenen nodigen we de Verenigde Naties, alle internationale strijdkrachten en instellingen uit om verantwoordelijkheid te nemen en hun missie te vervullen.

Yuksel Koç: VN moet actie ondernemen

Na de persverklaring zei co-voorzitter van de KCDK-E (Koerdische Democratische Gemeenschappen Europa) Yuksel Koç; “We spreken de wereld aan vanuit Lausanne, de plaats waar 95 jaar geleden een dolk werd gestoken in het hart van Koerdistan. Degenen die ons vernietigden door Koerdistan in vier delen te delen, vallen vandaag Afrin aan om de verworvenheden van de Koerden te belemmeren. Wij als volkeren van de wereld roepen deze krachten op om deze politiek op te geven, omdat zij niet zullen zegevieren over het verzet van onze volkeren.”

Rielle: De aanvallen van de Turkse staat zijn onaanvaardbaar

Parlementslid laurence fehlmann rielle van de Socialistische Partij van Zwitserland (SP) ) veroordeelde de aanvallen op Afrin en riep Europa en Zwitserland op om op te treden tegen de invasiepoging van de Turkse staat.

Opmerkend dat de Turkse staat handelt met ISIS, zei Rielle; “Het is onaanvaardbaar om de Koerden, die het meest democratische systeem in de regio presenteren en die we steunen in de strijd tegen IS, alleen te laten steun in het licht van de aanvallen van de Turkse staat. De solidariteit met Afrin moet worden vergroot.”

Dicle: Afrin is Stalingrad voor de Koerden

De Koerdische politicus Hatip Dicle uit Noord-Koerdistan benadrukte dat het hoofddoel van de aanvallen van de Turkse staat tegen Afrin was om de verworvenheden van de Koerden te belemmeren en nieuwe ruimtes voor ISIS te openen.

Terwijl hij scherpe kritiek uitte over de stilte van de wereld, zei Dicle over het verzet in Afrin; “Afrin is Stalingrad voor de Koerden. De mensen van Afrin die zich in de loop van de geschiedenis hebben verzet tegen een slavernij heerschappij verzetten zich opnieuw tegen fascistische regimes en zij zullen triomferen. Afrin is de naam van epische weerstand, Afrin is onoverwinnelijk en zijn vijanden zijn gedoemd verslagen te worden.”

Payot: Wij staan achter het verzet van Afrin

David Payot, gemeenteraadslid van Lausanne zei: “We staan ​​voor het verzet dat is opgezet tegen kolonialistische troepen in Afrin.”

Payot merkte op dat ze de aanvallen tegen Afrin nooit zullen accepteren en roept internationale troepen op om tegen de Turkse staat te handelen.

Politici en vertegenwoordigers die na Payor spraken, veroordeelden eveneens de Turkse aanvallen op Afrin en riepen de Verenigde Naties op om op te treden voor Afrin.

Na de toespraken begon de mars onder het motto “VN stop het bloedbad in Afrin”.