EU veroordeelt met klem arrestatie vredesactivisten in Turkije

Het Europees Parlement veroordeelde met klem de recente arrestaties van activisten vanwege hun verzet tegen de aanval van Turkije op Afrin in een resolutie die donderdag werd goedgekeurd.

De streng geformuleerde resolutie benadrukte de ernstige bezorgdheid over de humanitaire gevolgen van de Turkse aanval en waarschuwde ervoor niet door te gaan met onevenredige en illegale acties en maatregelen.

De noodtoestand die werd uitgeroepen na de couppoging van juli 2016 wordt “momenteel gebruikt om legitieme en vreedzame oppositie verder te verstikken”, aldus Europese wetgevers.

Onder de noodregel zijn meer dan 160 media gesloten en het Turkse maatschappelijk middenveld staat voor een massaal optreden, zegt de resolutie.

In de resolutie drong het Europees Parlement er bij de Turkse autoriteiten op aan de noodtoestand op te heffen, mensen die vastzaten wegens het uiten van hun mening onmiddellijk onvoorwaardelijk vrij te laten en het respecteren van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Het Europees Parlement zei ook dat de fondsen van de Europese Unie die bestemd zijn voor Turkije afhankelijk moeten zijn van het verbeteren van de Turkse reputatie op het gebied van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.