Aankondiging covoorzitters HDP – Ankara

De covoorzitters van de HDP zijn bekend gemaakt. Pervin Buldan en Sezai Temelli zullen deze taak op zich nemen.

De Democratische Partij van de Volkeren (HDP) houdt zijn derde congres in Ankara op 11 februari.

HDP Co-voorzitter Dr. Serpil KemalBay hield een persconferentie op het HDP hoofdkantoor in Ankara en sprak over de voortdurende arrestaties voorafgaand aan het partijcongres.

Kemalbay wees erop dat de reeds bestaande druk nog gewelddadiger werd door toenemende operaties sinds de lancering van de invasieactiviteiten tegen het Noord-Syrische Afrin op 20 januari.

Kemalbay herinnerde eraan dat 500 mensen de afgelopen week zijn gearresteerd wegens de woorden: “Geen oorlog” op sociale media.” Covoorzitter Leyla Güven van de DTK (Democratisch Samenwerkingscongres) werd gedetineerd omdat zij haar standpunt tegen de oorlog openbaarde. Covoorzitter Mehmet Aslanvan van de DBP (Democratische Regio’s Partij), werd op dezelfde manier de mond gesnoerd omdat hij de eis van onze volkeren tot uitdrukking bracht. Vervangend covoorzitter van de Socialistische Partij van de Onderdrukten (ESP), een kiezer van de HDP, werd ook gevangen gezet tijdens dit proces.”

Terwijl hij beschrijft hoe de arrestatieverrichtingen als deel van inspanningen om HDP op te ruimen, een actie die gericht is op degenen die vechten voor vrede, zei Kemalbay; “HDP is het volk en je kunt de mensen niet gevangen zetten of opruimen. De vrijheidsstrijd van mensen kan niet worden gestopt. Je zult de HDP die de stem is van al die zwijgen, niet stil krijgen.”

Verwijzend naar de intrekking van de parlementaire status van Ferhat Encu Parlemenstlid Sirnak, tevens een familielid van Roboski-slachtoffers, zei Kemalbay; “Je hebt de democratie afgeslacht, de gerechtigheid vernietigd en het land als een fascistische dictatuur geregeerd. U geeft geen verantwoording voor een bloedbad dat u hebt gepleegd en u wilt degenen die u herinneren aan uw misdaden uit het parlement verwijderen. Ferhat Encu is echter de plaatsvervanger van de volkeren. Hij is altijd bij het volk geweest en hij zal met hen blijven en een stem verheffen.”

Kemalbay heeft aangekondigd dat Pervin Buldan HDP-covoorzitter Istanbul en Sezai Temelli reeds 25 jaar parlemenstlid zullen als co-voorzitter kandidaat staan op het congres van de partij, waarvan -zei zij- een groot aantal partijleden en hun vrienden aanwezig zullen zijn en we zullen enkele gasten uit het buitenland verwelkomen, waaronder de EP-fractievoorzitter, de Franse secretaris-generaal van de Communistische Partij, Podemos uit Spanje en Syriza uit Griekenland, naast de deelnemers uit Cyprus en Palestina.

Kemalbay verklaarde dat covoorzitters van 14 provinciale afdelingen, 8 districtstakken, 18 provinciale en districtsbestuurders en 7 leden van de partijvergaderingen van de HDP zijn gedetineerd sinds 20 januari. Ze zei dat deze golf van arrestaties was gericht om de partij te verhinderen van deelname aan het congres.

Ze voegde eraan toe dat HDP-kantoren op veel locaties zijn aangevallen als gevolg van  ‘provocerende en militaristische taal die wordt gebruikt met betrekking tot de strijd in Afrin.’

Kemalbay onderstreepte dat het fascisme in 2018 geïnstitutionaliseerd of verslagen zal worden.