“We zullen tegen de invasie van onze geschiedenis strijden”

“De Turkse staat valt de geschiedenis, het geheugen, het bewustzijn, de identiteit en de cultuur van Afrin aan en we verzetten ons tegen de intenties van de bezetting met onze geschiedenis, onze cultuur en onze herinneringen.”

Terwijl de aanvallen van het Turkse leger op het noordelijke Syrische kanton van Afrin gedurende 15 dagen zijn voortgezet, voert de Turkse luchtmacht aanvallen uit op de cultuur en geschiedenis van Koerdistan. Vele historische en archeologische vindplaatsen werden al verwoest door de bombardementen. De historische Ayn Dara tempel, die een 3000-jarige geschiedenis heeft, is bijna volledig verwoest door de Turkse luchtaanvallen.

Hamid Nasir, covoorzitter van de Raad van Behoud van Cultureel Landschap kanton Afrin, zei dat de aanvallen van de Turkse staat op historische locaties gelijkwaardig zijn aan culturele genocide en worden beschouwd als aanvallen op het geheugen. Hij riep de Verenigde Naties op om te handelen.

Aanvallen op identiteit en geheugen

Nasir is van mening dat de vernietigde culturele plaatsen opzettelijk zijn geselecteerd. Hij legt de misdaden tegen de menselijkheid van de Turkse staat uit met de volgende woorden: “De Turkse staat valt de geschiedenis, het geheugen, het bewustzijn, de identiteit en de cultuur van Afrin aan, hier wordt een geschiedenis met een 3000-jarig verleden geplunderd.  Er vinden systematische aanvallen op archeologische vindplaatsen plaats.”

We zullen strijden voor onze geschiedenis

Hamid Nasir roept de internationale instellingen op, in het bijzonder de Verenigde Naties, en zegt: “Deze aanvallen zijn bedoeld om de geschiedenis van het Koerdische volk uit te roeien.”  Het is de bedoeling de wortels, de oorsprong van het Koerdische verleden, te wissen. Het vernietigen van de historische locaties in Zuid-Koerdistan, moet ook geïmplementeerd worden in Afrin, op deze manier proberen ze de Koerden uit te roeien. De AKP probeert in Afrin te herhalen wat het al heeft gedaan in Noord-Koerdistan. Hasankeyf staat op het punt vernietigd te worden, we zullen ons verzetten tegen de intenties van de invasie met onze geschiedenis, onze cultuur en onze herinnering. “Noch Afrin, noch onze geschiedenis kunnen worden vernietigd.”