Noord-Syrische regering verwerpt de Sochi resoluties

De Noord-Syrische Democratische Autonome Bestuurscoördinatie verwierp de resoluties van de Sochi-bijeenkomsten over Syrië.

De Noord-Syrische Democratische Autonome bestuurscoördinatie gaf een schriftelijke verklaring af over het Sochi-congres en zei dat het congres de weg vrijmaakte voor meer gevechten in plaats van een politieke oplossing.

De Autonome bestuurscoördinatie verklaarde dat de garantstaten achter de invasie van Syrië staan omdat het Sochi-congres in volle gang was en dat dit de crisis intensiveert en de weg opent voor een nieuwe oorlog in Syrië.

De verklaring luidt als volgt:

“Ze hebben alle beloften die ze maakten om tot een oplossing te komen, opgegeven. Rusland zei steeds dat de Koerden deel moeten uitmaken van de onderhandelingen, maar nu zien we dat Rusland dezelfde foutieve strategie volgt door de Noord-Syrische politieke administratie te negeren en Noord-Syrische kiezers te dwingen hun beslissingen om te draaien of de omstandigheden waarin Afrin verkeert door de Turkse staat, te weerstaan.

We stellen dat de Noord-Syrische bevolking die deelnam aan het Sochi-congres dit alleen voor zichzelf deed en geen sociale of politieke invloed in de regio had om de resoluties van het congres uit te voeren.

De congresdeelnemers herinnerden zich niet aan de aanvallen van Turkije op Afrin en de bloedbaden tegen burgers en immigranten. Dit laat zien dat dit congres net zo vruchteloos zal blijven zoals de voorgaande, en niet zal voldoen aan de verwachtingen van het Syrische volk. Dat is de reden waarom we zeggen dat Sochi een grond is voor politieke investeringen, geen oplossing.

Als politiek bestuur herhalen we dat de resultaten van vergaderingen waaraan we niet hebben deelgenomen ons niet interesseren. We stellen dat vergaderingen die niet gebaseerd zijn op een eerlijke en democratische lijn, geen resultaten zullen opleveren. Ze willen niet dat de Noord-Syrische kiezers een actieve en legitieme kracht in het veld zijn.

We roepen alle krachten die voor de Syrische crisis optreden op om zich serieus op te stellen. En we eisen een einde aan de Turkse aanvallen. We stellen dat militaire methoden alleen maar de crisis verdiepen.”