Ocalan’s advocaat: rechtsstaat geschorst in Imrali gevangenis


Het Imrali-gevangenisstelsel en al zijn praktijken zijn illegaal, zegt advocaat Baris Oflas, lid van het Libertarische Advocaten Platform.

Koerdische leider Abdullah Ocalan zit sinds 1999 in de  zwaar beveiligde gevangenis Imrali. Ocalan wordt zijn recht om zijn advocate te zien ontzegt heeft daardoor meer dan 6 jaar geen contact gehad. Zijn laatste bezoeker was zijn broer Mehmet Ocalan, die op 11 september 2016 naar Imrali ging.

Advocaat Oflas herinnerde Ocalan’s gevangenisomstandigheden en zei dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens besliste dat Ocalan in isolatie werd gehouden en op deze manier gemarteld werd. EVRM zei dat dit een misdaad tegen de mensheid is. Ocalan kan sinds 27 juli 2011 zijn advocaten niet spreken en  sinds 11 september 2016 zijn familie niet meer zien. Er is sindsdien geen nieuws van Ocalan. Na het conflict tussen de staten op 1 juli 2016 verbood de Turkse rechtbank alle mondelinge en schriftelijke communicatie met Ocalan. Alle bezoeken werden onrechtmatig beperkt.”

Oflas wees erop dat isolatie van gevangenen een strafbaar feit is in het Turkse justitiestelsel en dat alle praktijken in de Imrali-gevangenis onwettig en willekeurig zijn.

“Er staat geen woord over isolatie in de Turkse wet. Daarom is de isolatie die Ocalan is opgelegd willekeurig en kan de Turkse staat de wetten negeren door invloeden van het politieke klimaat, vrede, oorlog, conflict en chaos situaties. Het is willekeurig van de regering en de Turkse staat, zei Oflas.

Volgens Oflas heeft Ocalan het recht om contact te hebben met zijn advocaten zoals genoemd in de Turkse wet. Hij zei dat alle beperkingen strafbare feiten zijn en dat het ook een schending is van Ocalan’s basisrechten om zichzelf te verdedigen in de rechtszaal en recht heeft om te communiceren.

“De isolatie tegen Ocalan beïnvloedt niet alleen zijn contact met advocaten. Familieleden kunnen ook niet Ocalan bezoeken. Hij heeft normaal gesproken het recht om twee keer per week telefonisch contact te hebben. Hij heeft onbeperkt recht om door middel van brieven met de buitenkant te communiceren. Maar door de systematische isolatiepraktijken worden Ocalan’s rechten onwettig geschorst.

Oflas heeft ook kritiek op de commissie van de Europese Raad om folteringen te voorkomen en zei: “Sinds 1997 hebben CPT*-missies slechts 7 keer Imralı bezocht. Het laatste bezoek van CPT was tussen 28 en 29 april 2016. Maar na het bezoek werd er geen verslag bekendgemaakt. Zij hebben het publiek niet geïnformeerd. Zelfs als CPT een verslag heeft opgesteld, blokkeert Turkije het, zodat het niet openbaar zal zijn. Volgens internationale afspraken kan CPT het rapport niet openbaar maken als een lidstaat het blokkeert.

*CPT: Europese Raad voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing.