De Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN roept Turkije op te stoppen met het schenden van mensenrechten

De Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN Zeid Ra’ad Al Hussein verklaarde dat instellingen en personen die geïnteresseerd zijn in de Koerdische kwestie, het doelwit van de regering worden.

De VN Mensenrechtenraad sessies zijn begonnen in Genève, Zwitserland. De sessies zullen doorgaan tot 29 september, en de voorzitter van de Raad van de Mensenrechten, Joaquin Alexander Maza Martelli, heeft de openingstoespraak gegeven en sprak over het programma. Martelli benadrukte de toestand van de mensenrechten over de hele wereld en drong erop aan dat staten meer samenwerken bij de ontwikkeling van mensenrechten.

Terreur mag geen reden zijn voor autoritarisme of onderdrukking

Daarna heeft de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid Ra’ad Al Hussein het jaarlijkse mensenrechtenverslag voorgedragen. Al Hussein begon zijn speech met de aanvallen in de VS op 9 september 2001 en zei: “Terroristen kunnen ons aanvallen. Staten kunnen hiervoor voorzorgsmaatregelen treffen, maar het mag geen middel voor autoritarisme of onderdrukking worden.”

Serieuze humanitaire crisis in Syrië

Al Hussein heeft verslag uitgebracht over de schendingen van de mensenrechten in verschillende landen zoals Syrië, Irak, Israël, Iran, Venezuela, de VS, Turkije en de EU en verklaarde dat in het Syrische conflict alleen al in 2017 duizenden burgers het leven heeft gekost door lucht- of grondaanvallen en kinderen maakten een aanzienlijk deel uit van deze sterfgevallen.

Situatie mensenrechten Turkije

De toespraak van Al Hussein richtte zich intensief op Turkije. Al Hussein zei dat Turkije actief deelnam aan de inspanningen van de mensenrechtencommissie en probeerde de mensenrechten te ontwikkelen, maar dat het land ditzelfde bewustzijn binnen de grenzen moet laten zien.

Al Hussein zei dat vrijheden van gedachtegoed en expressie onder ernstige druk staan ​​en de grote aantallen journalisten, academici, advocaten, mensenrechtenverdedigers en NGO-vertegenwoordigers in hechtenis en arrestatie zijn genomen. Al Hussein verklaarde ook dat mensen van verschillende gelovigen en individuen en instellingen die aan het Koerdische kwestie werken, aan aanvallen worden onderworpen en gericht zijn, en voegde eraan toe dat 10 mensenrechtenverdedigers die samenwerken met Amnesty International, onlangs gearresteerd werden onder beschuldigingen van activiteiten “In de naam van een gewapende terreurgroep”. Al Hussein heeft aangekondigd dat zijn bureau binnenkort een zeer uitgebreid rapport over Turkije zal publiceren.

Hussein vervolgde: “Mensen die geïnteresseerd zijn in het Koerdische probleem, mensen in de linkervleugel van de politiek of mensen die worden verdacht zonder een enkel bewijs dat ze dicht bij deze groepen zijn, zijn doelwit van de staat.”

Aankondiging speciaal rapport Turkije

Al Hussein drong er bij de Turkse regering op aan de aanvallen op de mensenrechten tegelijkertijd te stoppen en kondigde aan dat het bureau in Genève gevestigd onder zijn kantoor, “de mensenrechtenschendingen in Turkije in onderzoek zijn en dat er de komende dagen een urgent verslag zal uitgebracht worden om de aandacht te vestigen op de mensenrechtenschendingen als gevolg van de noodtoestand.”

Kritiek vluchtelingenbeleid EU

Al Hussein wees erop hoe een klein stadje in Griekenland vluchtelingen heeft binnengehaald en de praktijken die zij heeft aangenomen. “Het is een goed voorbeeld van hoe veel betere zorg vluchtelingen zouden kunnen ontvangen als dat de wil was,” zei Al Hussein en bekritiseerde het vluchtelingenbeleid van de Europese landen.

De 36e VN-mensenrechtenzittingen zijn in de ochtend begonnen en zullen tot 29 september doorgaan met discussies over rechtenschendingen in verschillende landen.