OVER KOERDISCH NIEUWS

Een non-profit nieuwssite die zich inzet voor eerlijke en principiële journalistiek.

KOERDISCHNIEUWS.NL streeft er naar betrouwbaar, Nederlandstalig nieuws uit te brengen over zowel belangrijke gebeurtenissen, maar ook minder gehoorde ontwikkelingen in de Koerdische regio in het Midden-Oosten en daarbuiten.

KOERDISCHNIEUWS.NL streeft naar het creëren van kwaliteit en het bieden van een platform voor een breed scala aan onafhankelijke opinies. We werken samen met onafhankelijke journalisten in de regio en moedigen anderen aan om mee te doen.

KOERDISCHNIEUWS.NL streeft naar het makkelijk verstrekken van informatie en het bieden van een antwoord op andere digitale nieuwsbronnen als eerste nieuwsbron gefocust op de Koerdische regio en meer.

ETHISCHE CODE

Een non-profit nieuwssite die zich inzet voor eerlijke en principiële journalistiek, streeft KOERDISCHNIEUWS.NL naar het volgende:

1. Trouw blijven aan journalistieke waarden zoals eerlijkheid, integriteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, eerlijkheid en geloofwaardigheid.

2. Nooit prioriteit geven aan commerciële of politieke interesses die niet voldoen aan onze journalistieke waarden.

3. De waarheid op een duidelijke, verantwoordelijke en nauwkeurige manier ontdekken en publiceren.

4. Eventuele fouten aanpakken, die zich tijdens de dekking kunnen voordoen, corrigeren en maatregelen nemen opdat deze niet worden herhaald.

5. Zorgvuldige stappen ondernemen en onderscheid maken tussen nieuws en opinie en de content nauwkeurig te analyseren, zodat ons publiek het nieuws begrijpt en toe-eigent.

6. Zo open en transparant mogelijk zijn op het gebied van nieuwsbronnen met inachtneming van internationaal erkende richtlijnen betreffende de rechten van deze bronnen.

7. De diversiteit van de menselijke samenleving erkennen en respecteren met betrekking tot ras, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid en religie.

8. Om eerlijke media competitie te verwelkomen en de media die onderhevig is aan onderdrukking een steun in de rug te geven.


WIE ZIJN WIJ?

Koerdisch Nieuws is in 2017 in het leven geroepen door een groep politieke vluchtelingen, (ex)-persmedewerkers en vrienden van Koerden van Belgische en Nederlandse komaf die het voortbestaan van Koerdische nieuwsitems willen veiligstellen. Wij zijn inmiddels een stichting (Stichting Koerdisch Nieuws) en werken met (ex)-persmedewerkers die in eigen land geen vrije pers (meer) kunnen beoefenen vanwege represailles, vervolging en bovenalles, angst. Toch hebben wij allen 1 overeenkomst: We zien, ondanks repressie, de noodzaak om de Koerdische kwestie en het lot van de Koerden in kaart te blijven brengen.

Om de veiligheid van de vrijwilligers en hun familieleden te waarborgen is het onmogelijk om met naam en toenaam bijdrages te leveren voor Stichting Koerdisch Nieuws.

Stichting Koerdisch Nieuws / info@koerdischnieuws.nl

CONTACT